Διευθύντρια Τομέα:  Σαζού Δήμητρα (Καθηγήτρια)

Ο Τομέας ΦΑΠΧ περιλαμβάνει τα παρακάτω 4 Εργαστήρια με τις αντίστοιχες δραστηριότητες και γνωστικά πεδία:

1) Εργαστήριο Φυσικής Χημείας.

Τα γνωστικά αντικείμενά του είναι η Φυσική Χημεία και Ηλεκτροχημεία και οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν, εκτός από διδασκαλία και εκπαίδευση φοιτητών, έρευνα σε ηλεκτροχημεία (ηλεκτροκατάλυση, ηλεκτροαπόθεση και διάβρωση-παθητικοποίηση μετάλλων, ηλεκτροχημικούς ταλαντωτές, κυψέλες καυσίμου), φωτοηλεκτροχημεία και ετερογενή φωτοκατάλυση, διεπιφάνειες και φαινόμενα προσρόφησης, αέρια χρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής, ετερογενή κατάλυση και μοντελοποίηση χρωματογραφικών διεργασιών.

2) Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας.

Το γνωστικό αντικείμενό του είναι η Αναλυτική Χημεία και οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν διδασκαλία και εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, και πρωτότυπη έρευνα στην ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, επικύρωση και εφαρμογή νέων αναλυτικών μεθόδων καθώς και διερεύνηση νέων ενόργανων αναλυτικών τεχνικών και καινοτόμων υλικών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση.

3) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος.

To γνωστικό αντικείμενο είναι Χημεία και ο Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Στο εργαστήριο αναπτύσσεται ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα σε θέματα χημείας περιβάλλοντος, ελέγχου και προστασίας του ατμοσφαιρικού, υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος.

4) Το Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία.

To γνωστικό αντικείμενο είναι Χημική Εκπαίδευση και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία. Στο εργαστήριο αναπτύσσεται ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα σε θέματα μελέτης και βελτίωσης τρόπων και μεθόδων της διδασκαλίας της Χημείας (στο πλαίσιο της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών) και μελέτη της αλληλεπίδρασης της Χημείας με γνωστικά αντικείμενα άλλων επιστημών.

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αβρανάς Αντώνιος Αβρανάς Αντώνιος Καθηγητής 231-099-7686
Ανθεμίδης Αριστείδης Ανθεμίδης Αριστείδης Καθηγητής 231-099-7826
Βουτσά Δήμητρα Βουτσά Δήμητρα Καθηγήτρια 231-099-7858
Γηρούση Στέλλα Γηρούση Στέλλα Καθηγήτρια 231-099-7722
Γιαννακουδάκης Ανδρέας Γιαννακουδάκης Ανδρέας Καθηγητής 231-099-7683
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Καθηγητής 231-099-7724
Ζαχαριάδης Γεώργιος Ζαχαριάδης Γεώργιος Καθηγητής 231-099-7707
Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Καθηγήτρια 231-099-7746
Θεοδωρίδης Γεώργιος Θεοδωρίδης Γεώργιος Καθηγητής 231-099-7718
Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Νικόλαος Καθηγητής 231-099-7735
Πούλιος Ιωάννης Πούλιος Ιωάννης Καθηγητής 231-099-7785
Σαζού Δήμητρα Σαζού Δήμητρα Καθηγήτρια 231-099-7813
Σαμανίδου Βικτωρία Σαμανίδου Βικτωρία Καθηγήτρια 231-099-7698
Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Καθηγήτρια 231-099-7805
Σωτηρόπουλος Σωτήριος Σωτηρόπουλος Σωτήριος Καθηγητής 231-099-7742
Λαμπροπούλου Δημητρούλα Λαμπροπούλου Δημητρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7687
Τσιπλακίδης Δημήτριος Τσιπλακίδης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7766
Γαβριήλ Δημήτριος Γαβριήλ Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7824
Στεργιόπουλος Θωμάς Στεργιόπουλος Θωμάς Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7752
Τζαναβάρας Παρασκευάς Τζαναβάρας Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7721
Αντωνίου Κυριάκος Αντωνίου Κυριάκος ΕΔΙΠ 231-099-7856
Ευγενίδου Ελένη Ευγενίδου Ελένη ΕΔΙΠ 231-099-7446
Κούρας Αθανάσιος Κούρας Αθανάσιος ΕΔΙΠ
Μανώλη Ευαγγελία Μανώλη Ευαγγελία ΕΔΙΠ 231-099-7925
Ζούγρου Φωτεινή Ζούγρου Φωτεινή ΕΤΕΠ 231-099-7866
Καραπετσά Χριστίνα Καραπετσά Χριστίνα ΕΤΕΠ 231-099-7747
Καραγεώργου Ευτυχία Καραγεώργου Ευτυχία ΠΔ 407
Βασιλικώτης Γεώργιος Βασιλικώτης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής
Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος Ομότιμος Καθηγητής
Δημήτριος Γ. Θεμελής Δημήτριος Γ. Θεμελής Ομότιμος Καθηγητής 231-027-2972
Κουϊμτζής Θεμιστοκλής Κουϊμτζής Θεμιστοκλής Ομότιμος Καθηγητής
Νικήτας Παναγιώτης Νικήτας Παναγιώτης Ομότιμος Καθηγητής 231-099-7773
Παπαδογιάννης Ιωάννης Παπαδογιάννης Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής
Kodra Dritan Kodra Dritan Μεταδιδάκτορας
Βιργιλίου Χριστίνα Βιργιλίου Χριστίνα Μεταδιδάκτορας
Καλογιούρη Nατάσα Καλογιούρη Nατάσα Μεταδιδάκτορας 231-099-7693
Καραστογιάννη Σοφία Καραστογιάννη Σοφία Μεταδιδάκτορας
Μπέσης Αθανάσιος Μπέσης Αθανάσιος Μεταδιδάκτορας
Νάννου Χριστίνα Νάννου Χριστίνα Μεταδιδάκτορας
Παντερής Ελευθέριος Παντερής Ελευθέριος Μεταδιδάκτορας
Πεχλιβάνης Αλέξανδρος Πεχλιβάνης Αλέξανδρος Μεταδιδάκτορας
Πουσίνης Πέτρος Πουσίνης Πέτρος Μεταδιδάκτορας 231-099-0594