Διευθύντρια Τομέα:  Σαζού Δήμητρα (Καθηγήτρια)

Ο Τομέας ΦΑΠΧ περιλαμβάνει τα παρακάτω 4 Εργαστήρια με τις αντίστοιχες δραστηριότητες και γνωστικά πεδία:

1) Εργαστήριο Φυσικής Χημείας.

Τα γνωστικά αντικείμενά του είναι η Φυσική Χημεία και Ηλεκτροχημεία και οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν, εκτός από διδασκαλία και εκπαίδευση φοιτητών, έρευνα σε ηλεκτροχημεία (ηλεκτροκατάλυση, ηλεκτροαπόθεση και διάβρωση-παθητικοποίηση μετάλλων, ηλεκτροχημικούς ταλαντωτές, κυψέλες καυσίμου), φωτοηλεκτροχημεία και ετερογενή φωτοκατάλυση, διεπιφάνειες και φαινόμενα προσρόφησης, αέρια χρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής, ετερογενή κατάλυση και μοντελοποίηση χρωματογραφικών διεργασιών.

2) Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας.

Το γνωστικό αντικείμενό του είναι η Αναλυτική Χημεία και οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν διδασκαλία και εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, και πρωτότυπη έρευνα στην ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, επικύρωση και εφαρμογή νέων αναλυτικών μεθόδων καθώς και διερεύνηση νέων ενόργανων αναλυτικών τεχνικών και καινοτόμων υλικών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση.

3) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος.

To γνωστικό αντικείμενο είναι Χημεία και ο Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Στο εργαστήριο αναπτύσσεται ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα σε θέματα χημείας περιβάλλοντος, ελέγχου και προστασίας του ατμοσφαιρικού, υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος.

4) Το Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης και Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Εκπαίδευση.

To γνωστικό αντικείμενο είναι Χημική Εκπαίδευση και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία. Στο εργαστήριο αναπτύσσεται ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα σε θέματα μελέτης και βελτίωσης τρόπων και μεθόδων της διδασκαλίας της Χημείας (στο πλαίσιο της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών) και μελέτη της αλληλεπίδρασης της Χημείας με γνωστικά αντικείμενα άλλων επιστημών.

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αβρανάς Αντώνιος Αβρανάς Αντώνιος Καθηγητής /τρια 231-099-7686
Ανθεμίδης Αριστείδης Ανθεμίδης Αριστείδης Καθηγητής /τρια 231-099-7826
Βουτσά Δήμητρα Βουτσά Δήμητρα Καθηγητής /τρια 231-099-7858
Γηρούση Στέλλα Γηρούση Στέλλα Καθηγητής /τρια 231-099-7722
Γιαννακουδάκης Ανδρέας Γιαννακουδάκης Ανδρέας Καθηγητής /τρια 231-099-7683
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Καθηγητής /τρια 231-099-7724
Ζαχαριάδης Γεώργιος Ζαχαριάδης Γεώργιος Καθηγητής /τρια 231-099-7707
Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Καθηγητής /τρια 231-099-7746
Θεοδωρίδης Γεώργιος Θεοδωρίδης Γεώργιος Καθηγητής /τρια 231-099-7718
Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Νικόλαος Καθηγητής /τρια 231-099-7735
Παππά – Λουΐζη Αδριανή Παππά – Λουΐζη Αδριανή Καθηγητής /τρια 231-099-7765
Πούλιος Ιωάννης Πούλιος Ιωάννης Καθηγητής /τρια 231-099-7785
Σαζού Δήμητρα Σαζού Δήμητρα Καθηγητής /τρια 231-099-7813
Σαμανίδου Βικτωρία Σαμανίδου Βικτωρία Καθηγητής /τρια 231-099-7698
Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Καθηγητής /τρια 231-099-7805
Σωτηρόπουλος Σωτήριος Σωτηρόπουλος Σωτήριος Καθηγητής /τρια 231-099-7742
Τσιπλακίδης Δημήτριος Τσιπλακίδης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγ. 231-099-7766
Γαβριήλ Δημήτριος Γαβριήλ Δημήτριος Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7824
Λαμπροπούλου Δημητρούλα Λαμπροπούλου Δημητρούλα Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7687
Στεργιόπουλος Θωμάς Στεργιόπουλος Θωμάς Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7752
Τζαναβάρας Παρασκευάς Τζαναβάρας Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7804
Χαριστός Νικόλαος Χαριστός Νικόλαος ΕΔΙΠ 231-099-7801
Δημήτριος Γ. Θεμελής Δημήτριος Γ. Θεμελής Ομότιμος Καθηγητής 231-027-2972