Βουτσά Δήμητρα

Βουτσά Δήμητρα

Καθηγήτρια

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

H  Δρ Δήμητρα Βουτσά είναι καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Χημείας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος  Χημείας του Α.Π.Θ. όπου εκπόνησε και τη διδακτορικής της διατριβή.  Πραγματοποίησε τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology της Ζυρίχης. Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία της χημείας περιβάλλοντος, του ελέγχου ρύπανσης και της τεχνολογίας αντιρρύπανσης.

Διδασκαλία

  • Χημεία Περιβάλλοντος
  • Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος
  • Αρχές Αντιρρύπανσης & Προστασίας Περιβάλλοντος
  • Xημεία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων
  • Διασφάλιση Ποιότητας Ελέγχου και Διαχείριση Περιβάλλοντος
  • Χημεία και Έλεγχος Υδάτινων και Χερσαίων συστημάτων
  • Χημεία και Έλεγχος Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
  • Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Ανάλυσης
  • Αντιρρύπανση και διαχείριση νερών και αποβλήτων
  • Θερμικές μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών

Έρευνα

 
Mελέτη της τύχης και της συμπεριφοράς οργανικών και ανόργανων ενώσεων στο περιβάλλον και σε τεχνητά συστήματα
Ποιότητα και επεξεργασία πόσιμου νερού. Απολύμανση-Παραπροϊόντα απολύμανσης
Απομάκρυνση ρύπων με οξειδωτικές και προσροφητικές μεθόδους
Χημικός χαρακτηρισμός των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας. Υγρή & ξηρή απόθεση

Προπτυχιακά μαθήματα