Αντωνίου Κυριάκος

Αντωνίου Κυριάκος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Προπτυχιακά μαθήματα