Διευθυντής Εργαστηρίου: Λυκάκης Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμματεία Εργαστηρίου: Γαρταγάνη Χριστίνα, Τηλ. 2310997846, email: xgarta@chem.auth.gr

Έτος ίδρυσης: 1939.

Το Εργαστήριο καλύπτει διδακτικά τα ακόλουθα αντικείμενα Οργανικής Χημείας: Χημεία Οργανικών Ενώσεων, Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων, Οργανική Σύνθεση, Συνθετική Οργανική Χημεία, Συνδυαστική Χημεία, Φυσική Οργανική Χημεία, Οργανική Φωτοχημεία, Οργανική Φασματοσκοπία, Οργανική Χημική Ανάλυση, Βιοοργανική Χημεία, Χημική Βιολογία, Χημεία Φυσικών Προϊόντων, Καταλυτική Οργανική Χημεία, Υπερμοριακή Χημεία, Χημεία Οργανικών Υλικών, Πράσινη Χημεία, Υπολογιστική Οργανική Χημεία. Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονη οργανολογία (NMR, LC-MS, HPLC, GC) για τη χημική ανάλυση πολύπλοκων οργανικών ενώσεων μέσω φασματοσκοπικών και χρωματογραφικών μεθόδων.

Το ΕΟΧ παρέχει εξειδίκευση μεταπτυχιακού επιπέδου σε εξόχως σύγχρονους τομείς και πραγματοποιεί έρευνα σε αντικείμενα που αφορούν α) στη σύνθεση οργανικών ενώσεων με βιολογικό ή/και φαρμακευτικό ενδιαφέρον, β) στην ανάπτυξη νέων εκλεκτικών οργανικών συνθετικών μεθοδολογιών, γ) στη σύνθεση φυσικών προϊόντων, δ) στη Χημική Βιολογία, ε) στην κατάλυση, στ) στη Χημεία & Τέχνη και ζ) στην Τηλεκπαίδευση. Οι τομείς εξειδίκευσης και τα ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύονται έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη μέγιστη και σε βάθος κατάρτιση των νέων επιστημόνων σε θέματα που σχετίζονται με τους σύγχρονους παραγωγικούς τομείς. Κάθε μέλος ΔΕΠ του εργαστηρίου ασχολείται με τα περισσότερα από τα παραπάνω αντικείμενα.

Από το 2018 το εργαστήριο συμμετέχει στο πρόγραμμα «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος».

 

Σύνθεση Οργανικών Ενώσεων με Βιολογικό ή/και Φαρμακευτικό Ενδιαφέρον

Η σύνθεση βιολογικά δραστικών μορίων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και περισσότερο παραγωγικά αντικείμενα της σύγχρονης Οργανικής Χημείας. Το ΕΟΧ, έχοντας μακρά παράδοση στον τομέα αυτό συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ερευνητικούς κόμβους σύνθεσης βιολογικά δραστικών ενώσεων στην Ελλάδα. Η έρευνα η οποία συντελείται σήμερα στο εργαστήριο περιλαμβάνει:

 • Σύνθεση ετεροκυκλικών παραγώγων (κουμαρινικά, ινδολικά, πυρρολικά, πυριδινικά, διυδροπυριδινικά, ιμιδαζολοπυριδινικά και άλλα παράγωγα).
 • Σύνθεση τροποποιημένων νουκλεοζιτών.
 • Σύνθεση πολυφωσφορυλιωμένων παραγώγων.
 • Σύνθεση βενζαμιδικών παραγώγων.
 • Χημεία των σακχάρων και χρήση τους ως πρώτων υλών στη σύνθεση βιοδραστικών μορίων και φυσικών προϊόντων.
 • Σύνθεση γνωστών δραστικών φαρμακευτικών ουσιών.
 • Σύνθεση υβριδικών βιολογικά δραστικών ενώσεων.

  

 

Ανάπτυξη νέων εκλεκτικών οργανικών συνθετικών μεθοδολογιών

Η ανάπτυξη νέων συνθετικών οργανικών μεθοδολογιών και αντιδράσεων για την εκλεκτική σύνθεση πολύπλοκων μοριακών δομών βρίσκεται στον πυρήνα ενδιαφερόντων του εργαστηρίου. Η ερευνητική προσπάθεια στον τομέα αυτόν εστιάζεται στα ακόλουθα:

 • Χημεία του υπερσθενούς ιωδίου.
 • Ασύμμετρη σύνθεση.
 • Αντιδράσεις οργανομεταλλικών αντιδραστηρίων.
 • Οργανοκαταλυτικές αντιδράσεις.
 • Φωτο-καταλυτικές διεργασίες οργανικών μορίων.
 • Ομογενής και ετερογενής κατάλυση.
 • CH-Ενεργοποίηση.
 • Βιομιμητικές Οξειδώσεις και Αναγωγές.
 

 

Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων

Το εργαστήριο επιδεικνύει σημαντική δραστηριότητα στη σύνθεση φυσικών προϊόντων με ενδιαφέρουσα πολύπλοκη δομή και αναλόγων τους, ένα αντικείμενο με ιδιαίτερα προκλητικές απαιτήσεις το οποίο είναι διεθνώς άκρως ανταγωνιστικό. Η σύνθεση που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στο εργαστήριο αφορά κυρίως σε:

 • Φερομόνες.
 • Αλκαλοειδή.
 • Τερπενοειδή.
 • Μη φυσικά α–αμινοξέα.
 • Πεπτιδικά ανάλογα.
 • Συμπυκνωμένα κουμαρινικά παράγωγα. 

 

Χημική Βιολογία

Το Εργαστήριο ασχολείται με την ανάπτυξη του αντικειμένου της Χημικής Βιολογίας δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη νέων μικρών μορίων ως τροποποιητών πρωτεϊνών με σκοπό να χρησιμοποιηθούν αυτά στη μελέτη βιολογικών διεργασιών ή/και στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μέσων. Οι μελέτες αυτές πραγματοποιούνται με την εφαρμογή της αρχής βελτιστοποίησης δομής και συνδυάζονται με τα αντικείμενα της σύνθεσης βιοδραστικών μορίων και φυσικών προϊόντων όπως και με την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών που αναπτύσσονται στο Εργαστήριο. Επιπλέον, άλλοι ερευνητικοί στόχοι αφορούν στη σύνθεση νέων φωτοευαισθητοποιητών οργανικής ή οργανομεταλλικής φύσης για εφαρμογές στην οργανική σύνθεση, φωτοδιάγνωση, φωτοϊατρική, αγροχημική διαχείριση και περιβαλλοντική προστασία. 

Τηλεκπαίδευση

Στο Εργαστήριο γίνεται η ανάπτυξη τηλεκπαιδευτικών συστημάτων με σκοπό την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Κουμπής Αλέξανδρος Κουμπής Αλέξανδρος Καθηγητής 231-099-7839
Λίτινας Κωνσταντίνος Λίτινας Κωνσταντίνος Καθηγητής 231-099-7864
Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα Καθηγήτρια 231-099-7844
Ζωγράφος Αλέξανδρος Ζωγράφος Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7870
Λυκάκης Ιωάννης Λυκάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7871
Σαρλή Βασιλική Σαρλή Βασιλική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7840
Σταθάκης Χρήστος Σταθάκης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7842
Βάρβογλης Αναστάσιος Βάρβογλης Αναστάσιος Ομότιμος Καθηγητής
Νικολαϊδης Δημήτριος Νικολαϊδης Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής
Γκίζης Πέτρος Γκίζης Πέτρος Μεταδιδάκτορας 231-099-7846
Ιορδανίδου Δόμνα Ιορδανίδου Δόμνα Μεταδιδάκτορας 231-099-7777
Καλλιτσάκης Mιχαήλ Καλλιτσάκης Mιχαήλ Μεταδιδάκτορας 231-099-7846
Φουντουλάκη Στυλιανή Φουντουλάκη Στυλιανή Μεταδιδάκτορας 231-099-7846