Λαζαρίδου Ελπίδα

Λαζαρίδου Ελπίδα

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, and Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη