Προϊσταμένη

Λυδία Σταυρακάκη, 2310997680, orfeas@chem.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές

 Βαρβάρα Δόντσιου, 2310997650 (60), vdontsiou@chem.auth.gr

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές

 Σοφία Κορναράκη, 2310997670, kornaraki@chem.auth.gr

Δηλώσεις Μαθημάτων, Εύδοξος, Οικονομικά

Αλεξάνδρα Κεσόγλου, 2310997570, akesoglou@chem.auth.gr

Πρωτόκολλο

 Μαρία Καφαντάρη, 2310997640, mkafantari@chem.auth.gr

Διακίνηση εγγράφων, Αρχείο

Δημουλιά Θεοδώρα, 2310997660, thdimoul@chem.auth.gr

Καταγραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων

Δέντσορα Ουρανία-Ευαγγελία, 2310997690, dentsora@chem.auth.gr

Εξυπηρέτηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και Διακίνηση εγγράφων

Ζαρζάνη Λυδία, 2310997660, lzarzani@chem.auth.gr