Λυδία Σταυρακάκη
2310997680
orfeas@chem.auth.gr

Προϊσταμένη

Βαρβάρα Δόντσιου
2310997650 (60)
vdontsiou@chem.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές

Σοφία Κορναράκη
2310997670
kornaraki@chem.auth.gr

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές

Αλεξάνδρα Κεσόγλου
2310997570
akesoglou@chem.auth.gr

Δηλώσεις Μαθημάτων, Εύδοξος, Οικονομικά

Μαρία Καφαντάρη
2310997640
mkafantari@chem.auth.gr

Πρωτόκολλο

Δημουλιά Θεοδώρα
2310997660
hdimoul@chem.auth.gr

Διακίνηση εγγράφων, Αρχείο

Δέντσορα Ουρανία-Ευαγγελία
2310997690
dentsora@chem.auth.gr

Καταγραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων

Ζαρζάνη Λυδία
2310997660
lzarzani@chem.auth.gr

Εξυπηρέτηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και Διακίνηση εγγράφων