Γραμματεία Τμήματος

Γραμματεία Τμήματος2019-01-12T21:17:27+00:00

Προϊσταμένη

Λυδία Σταυρακάκη, 2310997680, orfeas@chem.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές

Βαρβάρα Δόντσιου, 2310997650 (60), vdontsiou@chem.auth.gr

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές

Σοφία Κορναράκη, 2310997670, kornaraki@chem.auth.gr

Δηλώσεις Μαθημάτων, Εύδοξος, Οικονομικά

Γεώργιος Καταχιώτης, 2310997570, gkatach@chem.auth.gr

Πρωτόκολλο

Μαρία Καφαντάρη, 2310997640, mkafantari@chem.auth.gr

Διακίνηση εγγράφων

Σταματία Αντωνίου, 2310997728