Λυδία Σταυρακάκη
2310997680
orfeas@chem.auth.gr

Προϊσταμένη

Κομπογιάννη Ελισσάβετ
2310997660
kompogianni@chem.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές

Σοφία Κορναράκη
2310997670
kornaraki@chem.auth.gr

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές

Αλεξάνδρα Κεσόγλου
2310997570
akesoglou@chem.auth.gr

Δηλώσεις Μαθημάτων, Εύδοξος, Οικονομικά

Μαρία Καφαντάρη
2310997640
mkafantari@chem.auth.gr

Πρωτόκολλο

Δέντσορα Ουρανία-Ευαγγελία
2310997690
dentsora@chem.auth.gr

Καταγραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων

Ζαρζάνη Λυδία
2310997650
lzarzani@chem.auth.gr

Εξυπηρέτηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και Διακίνηση εγγράφων, Αρχείο