Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Χημείας

Το Τμήμα Χημείας παρέχει τη δυνατότητα σε επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικής Διατριβής να διεξάγουν έρευνα σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και γνωστικά αντικείμενα του Τμήατος.

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας είναι οι ακόλουθοι.

  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της Διδακτορικής Διατριβή  των ερευνητών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν και το Τμήμα
  • Η ενίσχυση των ικανών επιστημόνων για να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, τη ερευνάς και των εφαρμογών τους.
  • Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας
  • Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η μεταφορά τεχνολογίας
  • Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικό έργου του Τμήματος

Η εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Χημείας εκπονείται με βάση τον παρακάτω σχετικό κανονισμό του Α.Π.Θ.


Κανονισμός Εκπόνησης
Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Α.Π.Θ.

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκπόνησης
Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Α.Π.Θ.

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα Εργαστήρια του Τμήματος (Ιανουάριος 2021)

  ΟΝΟΜΑ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Kodra Dritan   Kodra Dritan   Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Αντώνογλου Ορέστης   Αντώνογλου Ορέστης   Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Βιργιλίου Χριστίνα   Βιργιλίου Χριστίνα   Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Βουβούδη Ευαγγελία   Βουβούδη Ευαγγελία   Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Γιαννούση Κλεονίκη   Γιαννούση Κλεονίκη   Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Γκίζης Πέτρος   Γκίζης Πέτρος   Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Γκιλιόπουλος Δημήτρης   Γκιλιόπουλος Δημήτρης   Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Γκότσης Πέτρος   Γκότσης Πέτρος   Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Ευγενία Παπαδάκη   Ευγενία Παπαδάκη   Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Ευγενίδης Σωτήρης   Ευγενίδης Σωτήρης   Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Ζαμπούλη Αλεξάνδρα   Ζαμπούλη Αλεξάνδρα   Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Ζαρκογιάννη Μαρία   Ζαρκογιάννη Μαρία   Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Ζιάννα Αριάδνη   Ζιάννα Αριάδνη   Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Ιορδανίδου Δόμνα   Ιορδανίδου Δόμνα   Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Καλλιτσάκης Mιχαήλ   Καλλιτσάκης Mιχαήλ   Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Καλογιούρη Nατάσα   Καλογιούρη Nατάσα   Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Καρανίκας Ευάγγελος   Καρανίκας Ευάγγελος   Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Καραστογιάννη Σοφία   Καραστογιάννη Σοφία   Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Κόκκινος Ευγένιος   Κόκκινος Ευγένιος   Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Κουταλάς Βασίλης   Κουταλάς Βασίλης   Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας
Λάμπρου Παρασκευάς   Λάμπρου Παρασκευάς   Εργαστήριο Βιοχημείας
Μαργέλλου Αντιγόνη   Μαργέλλου Αντιγόνη   Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Ματσακίδου Άνθια   Ματσακίδου Άνθια   Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Μπερμπερίδου Χρυσάνθη   Μπερμπερίδου Χρυσάνθη   Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Μπέσης Αθανάσιος   Μπέσης Αθανάσιος   Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Νανάκη Σταυρούλα   Νανάκη Σταυρούλα   Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Νάννου Χριστίνα   Νάννου Χριστίνα   Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Οικονομίδου Ουρανία   Οικονομίδου Ουρανία   Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Παντερής Ελευθέριος   Παντερής Ελευθέριος   Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Παπαχρήστου Ελένη   Παπαχρήστου Ελένη   Εργαστήριο Βιοχημείας
Πεχλιβάνης Αλέξανδρος   Πεχλιβάνης Αλέξανδρος   Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Πουσίνης Πέτρος   Πουσίνης Πέτρος   Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Σιγάλα Ιωάννα   Σιγάλα Ιωάννα   Εργαστήριο Βιοχημείας
Σοφία Λάλου   Σοφία Λάλου   Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Τερζοπούλου Ζωή   Τερζοπούλου Ζωή   Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Τσαγκάλιας Ιωάννης   Τσαγκάλιας Ιωάννης   Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Τσουμαχίδου Σοφία   Τσουμαχίδου Σοφία   Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Φουντουλάκη Στυλιανή   Φουντουλάκη Στυλιανή   Εργαστήριο Οργανικής Χημείας