Το Τμήμα Χημείας έχει συνάψει ακαδημαϊκές σχέσεις με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Η δράση πραγματοποιείται μέσω Εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Διμερών Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας οι οποίες ρυθμίζονται σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό υπό τη μέριμνα και διαχείριση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων. Μέσω των Διμερών Συμφωνιών δίδεται η δυνατότητα αμοιβαίας ανταλλαγής καθηγητών και φοιτητών, εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και κοινών μεταπτυχιακών, κ.α. ανάλογα με τα οριζόμενα από τα μνημόνια συνεργασίας.

Ενεργές ΔιΙδρυματικές Συμφωνίες

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων έχει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας, που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, της Εγγύς, Μέσης και της Άπω Ανατολής. Στον ιστότοπο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης Ενεργών Συμφωνιών και ειδικότερα οι Ενεργές Συμφωνίες με συμμετοχή του Τμήματος Χημείας. Μεταξύ άλλων, εκεί θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των Συμφωνιών, καθώς και συνδέσμους των Συνεργαζόμενων Φορέων.

Για τις διαθέσιμες Ενεργές Συμφωνίες σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στο κείμενο κάθε Συμφωνίας είναι

  • χώρα, πόλη και Ίδρυμα Υποδοχής
  • στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών της Συμφωνίας
  • διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας
  • λίστα με Σχολές/Τμήματα του ΑΠΘ που συμμετέχουν
  • Υποχρεώσεις που διέπουν τη Συμφωνία, που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, παροχές, απαλλαγές (π.χ. διδάκτρων), οικονομικά θέματα, ασφάλιση, και στέγαση

Υποβολή αίτησης

Έντυπα αιτήσεων για συγκεκριμένες δράσεις δίνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://international-relations.auth.gr/el/application

Ωστόσο, προτείνεται πρώτα επικοινωνία με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κινητικότητα που παρέχεται μέσω Διεθνών Συνεργασιών θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών σχέσεων ή (επικουρικά μόνο) με την Επιτροπή Κινητικότητας του Τμήματος Χημείας.

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου
Τηλ.: +30 2310 996742
E-mail: internat-rel@auth.gr

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Κτίριο Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή”, Ισόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Επιτροπή Κινητικότητας του Τμήματος Χημείας

Την Επιτροπή Κινητικότητας του Τμήματος Χημείας απαρτίζουν:

Erasmus+ International για Εξερχόμενους Φοιτητές:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φανή Μαντζουρίδου, του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας.
e-mail:  fmantz@chem.auth.gr
τηλ.: 2310-99 7774

Erasmus+ International για Εισερχόμενους Φοιτητές:
Επίκουρος Καθηγητής Εμμανουήλ Κουκάρας, του Τομέα Γενικής και Ανόργανης Χημείας.
e-mail: koukarase@chem.auth.gr
τηλ.: 2310-997708

 

Ανακοινώσεις Erasmus+