ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (1ο-6ο εξάμηνο)

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ01 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 10 Υποχρεωτικό
Υ02 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Υποχρεωτικό
Υ03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 5 Υποχρεωτικό
Υ04 ΦΥΣΙΚΗ Ι 5 Υποχρεωτικό

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΥΝ06 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 10 Υποχρεωτικό
Υ05 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 5 Υποχρεωτικό
Υ07 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 5 Υποχρεωτικό
Υ08 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 Υποχρεωτικό
Α05 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Επιλογής
Α08 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 5 Επιλογής
Β05 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5 Επιλογής
(Υ-ΟΙΝΟ)
Β06 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 5 Επιλογής
Α01 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 Ξένη Γλώσσα
Α03 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 Ξένη Γλώσσα
Α04 ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 Ξένη Γλώσσα
Α11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ 2 Ξένη Γλώσσα
Επιλογή ενός (1) από τα τρία (3) μαθήματα Ορολογίας Χημείας & ενός (1) από τα τέσσερα (4) επιλογής
(Υ-ΟΙΝΟ): Υποχρεωτικό για χορήγηση Βεβαίωσης Οινολογικής Εκπαίδευσης

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΥΝ09 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 10 Υποχρεωτικό
Υ10 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 10 Υποχρεωτικό
Υ11 ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 5 Υποχρεωτικό
Α06 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ) 5 Επιλογής
Α07 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 5 Επιλογής
Α09 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) 5 Επιλογής
Β07 ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 5 Επιλογής
Επιλογή ενός (1) από τα τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΥΕ12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι 5 Υποχρεωτικό
Υ13 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ 10 Υποχρεωτικό
Υ14 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 Υποχρεωτικό
Υ15 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 5 Υποχρεωτικό
Β02 ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Επιλογής
Β03 ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 Επιλογής
Β04 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 Επιλογής
Επιλογή ενός (1) από τα τρία (3) μαθήματα επιλογής

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΥΝ16 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ 5 Υποχρεωτικό
ΥΕ16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ 5 Υποχρεωτικό
Υ17 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 5 Υποχρεωτικό
Η01 ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 Ημι-υποχρεωτικό
Η03 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Ημι-υποχρεωτικό
Η04 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι 5 Ημι-υποχρεωτικό
(Υ-ΟΙΝΟ)
Η07 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 Ημι-υποχρεωτικό
Η09 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5 Ημι-υποχρεωτικό
Η12 ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5 Ημι-υποχρεωτικό
Επιλογή τριών (3) από τα έξι (6) ημι-υποχρεωτικά μαθήματα
(Υ-ΟΙΝΟ):Υποχρεωτικό για χορήγηση Βεβαίωσης Οινολογικής Εκπαίδευσης 

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ18 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 5 Υποχρεωτικό
Υ19 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ 10 Υποχρεωτικό
Η02 ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Ημι-υποχρεωτικό
Η05 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 Ημι-υποχρεωτικό
(Υ-ΟΙΝΟ)
Η06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 Ημι-υποχρεωτικό
Η08 ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Ημι-υποχρεωτικό
Η10 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Ημι-υποχρεωτικό
Η11 ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 5 Ημι-υποχρεωτικό
Η13 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Ημι-υποχρεωτικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
Επιλογή τριών (3) από τα επτά (7) ημι-υποχρεωτικά μαθήματα
(Ε-ΠΠΔΕ): Μάθημα επιλογής για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Υ-ΟΙΝΟ):Υποχρεωτικό για χορήγηση Βεβαίωσης Οινολογικής Εκπαίδευσης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (7ο-8ο εξάμηνο)

  • Δυνατές Επιλογές Πτυχιακής Εργασίας και Μαθημάτων Επιλογής
  1. Ερευνητική πτυχιακή εργασία (7o ή 8o εξάμηνο) και 8 μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης (2 στο 7o + 6 στο 8o) ή (6 στο 7o + 2 στο 8o) αντιστοίχως.
  2. Βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία (7o ή 8o εξάμηνο) και 10 μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης (4 στο 7o + 6 στο 8o) ή (6 στο 7o + 4 στο 8o) αντιστοίχως.
  3. 12 μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης (6 στο 7o + 6 στο 8o)
  • Δυνατές Επιλογές Πρακτικής Άσκησης
  1. Προαιρετική Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα (7o ή 8o εξάμηνο).
  2. Προαιρετική Πρακτική Άσκηση στην Εκπαίδευση (7o ή 8o εξάμηνο).
  3. Προαιρετική Πρακτική Άσκηση σε Εργαστήρια του Τμήματος (7o ή 8o εξάμηνο).

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΕΨ900 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Υ-ΠΠΔΕ)
Κ104 ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Ε-ΠΠΔΕ)
Κ109 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Ε-ΠΠΔΕ)
Κ205 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ213 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
ΚΝ106 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Υ-ΠΠΔΕ)
ΚΝ306 ΧΗΜΕΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Π01 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π02 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π03 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π04 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π05 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π06 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π07 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π08 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π09 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π14 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 Προαιρετικό
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ08 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
(Υ-ΠΠΔΕ): Υποχρεωτικό μάθημα για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Ε-ΠΠΔΕ): Μάθημα επιλογής για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Κ101 ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ103 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ105 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Υ-ΠΠΔΕ)
Κ107 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Ε-ΠΠΔΕ)
Κ108 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Ε-ΠΠΔΕ)
Κ110 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 5 Επιλ. Κατεύθ.
ΚΝ102 ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Π01 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π02 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π03 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π04 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π05 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π06 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π07 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π08 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π09 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π14 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 Προαιρετικό
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ08 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
(Υ-ΠΠΔΕ): Υποχρεωτικό μάθημα για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Ε-ΠΠΔΕ): Μάθημα επιλογής για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Κ201 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ203 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ204 ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΛΥΣΗ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ205 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ206 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ208 ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ209 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ213 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Π01 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π02 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π03 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π04 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π05 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π06 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π07 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π08 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π09 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π14 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΚΝ106 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΠΠΔΕ)
ΕΨ900 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΠΠΔΕ)
Κ104 ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
Κ109 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 Προαιρετικό
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ08 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
(Υ-ΠΠΔΕ): Υποχρεωτικό μάθημα για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Ε-ΠΠΔΕ): Μάθημα επιλογής για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Κ108 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Ε-ΠΠΔΕ)
Κ202 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ207 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ210 ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ211 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ212 ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ215 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Π01 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π02 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π03 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π04 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π05 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π06 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π07 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π08 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π09 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π14 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
Κ105 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΠΠΔΕ)
Κ107 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 Προαιρετικό
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ08 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
(Υ-ΠΠΔΕ): Υποχρεωτικό μάθημα για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Ε-ΠΠΔΕ): Μάθημα επιλογής για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Κ302 ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ305 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ308 ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ310 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ315 ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Υ-ΟΙΝΟ)
Κ316 ΡΑΔΙΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 Επιλ. Κατεύθ.
ΚΝ304 ΝΑΝΟΧΗΜΕΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
ΚΝ306 ΧΗΜΕΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Π01 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π02 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π03 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π04 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π05 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π06 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π07 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π08 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π09 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π14 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΚΝ106 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΠΠΔΕ)
ΕΨ900 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΠΠΔΕ)
Κ104 ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
Κ109 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 Προαιρετικό
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ08 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
(Υ-ΠΠΔΕ): Υποχρεωτικό μάθημα για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Ε-ΠΠΔΕ): Μάθημα επιλογής για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Υ-ΟΙΝΟ):Υποχρεωτικό για χορήγηση Βεβαίωσης Οινολογικής Εκπαίδευσης

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Κ101 ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ301 ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ303 ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ309 ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ312 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ313 ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ314 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
ΚΝ307 ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Π01 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π02 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π03 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π04 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π05 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π06 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π07 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π08 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π09 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π14 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
Κ105 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΠΠΔΕ)
Κ107 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
Κ108 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 Προαιρετικό
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ08 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
(Υ-ΠΠΔΕ): Υποχρεωτικό μάθημα για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Ε-ΠΠΔΕ): Μάθημα επιλογής για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Κ402 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ406 ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ407 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ410 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Υ-ΟΙΝΟ)
Κ413 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ414 ΧΗΜΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Π01 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π02 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π03 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π04 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π05 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π06 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π07 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π08 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π09 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π14 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΕΨ900 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΠΠΔΕ)
ΚΝ106 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΠΠΔΕ)
Κ104 ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
Κ109 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΕΒ932 ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΟΙΝΟ)
ΠΡ03 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι 5 Προαιρετικό
(Υ-ΟΙΝΟ)
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Προαιρετικό
ΠΡ08 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
(Υ-ΠΠΔΕ): Υποχρεωτικό μάθημα για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Ε-ΠΠΔΕ): Μάθημα επιλογής για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Υ-ΟΙΝΟ):Υποχρεωτικό για χορήγηση Βεβαίωσης Οινολογικής Εκπαίδευσης

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Κ401 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ403 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Υ-ΟΙΝΟ)
Κ404 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ405 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ408 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Κ411 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 Επιλ. Κατεύθ.
(Υ-ΟΙΝΟ)
Κ412 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ 5 Επιλ. Κατεύθ.
Π01 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π02 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π03 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π04 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π05 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π06 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π07 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π08 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π09 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
Π14 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 20 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 10 Επιλ. Κατεύθ.
Κ104 ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5 Προαιρετικό
Κ105 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΠΠΔΕ)
Κ107 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
Κ108 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ04 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΟΙΝΟ)
ΠΡ05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΟΙΝΟ)
ΕΗΟ13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 5 Προαιρετικό
(Υ-ΟΙΝΟ)
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 Προαιρετικό
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
ΠΡ08 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 Προαιρετικό
(Ε-ΠΠΔΕ)
(Υ-ΠΠΔΕ): Υποχρεωτικό μάθημα για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Ε-ΠΠΔΕ): Μάθημα επιλογής για χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Υ-ΟΙΝΟ):Υποχρεωτικό για χορήγηση Βεβαίωσης Οινολογικής Εκπαίδευσης