ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το υλικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από βιβλία, περιοδικά και οπτικοακουστικό υλικό που καλύπτουν όλους τους τομείς έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος. Τα μέλη μας έχουν πρόσβαση στο έντυπο υλικό της που αποτελείται πάνω από 20.300 τόμους τεκμηρίων & 453 τίτλους έντυπων περιοδικών στις εξής συλλογές:

 • Κύρια Συλλογή, περιέχει υλικό για περαιτέρω μελέτη, κατανόηση και έρευνα και είναι τοποθετημένη κυρίως στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.
 • Διδακτικά, περιλαμβάνει βιβλία που διδάσκονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και είναι τοποθετημένα στο χώρο των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
 • Πληροφοριακά είναι τα βιβλία αναφοράς όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια, βιβλιογραφίες, επιτομές, εγχειρίδια, πίνακες κ.ά. τα οποία είναι μόνο για χρήση στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Η συλλογή των πληροφοριακών βιβλίων βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, κοντά στα τραπέζια μελέτης.
 • Διατριβές, η συλλογή περιλαμβάνει πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες που εκπονήθηκαν στο Τμήμα Χημείας.
 • Περιοδικά, η συλλογή των περιοδικών εκδόσεων είναι ταξιθετημένη στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, αλφαβητικά σύμφωνα με τον τίτλο του επιστημονικού περιοδικού.
  Εξερευνήστε online τα κορυφαία περιοδικά στη χημεία
 • Συλλογή Σπανίων Βιβλίων περιλαμβάνει βιβλία παλαιών ετών που δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο και η αξία τους είναι μεγάλη. Είναι τοποθετημένα σε μη προσβάσιμους χώρους για το κοινό, η χρήση τους επιτρέπεται μέσα στα όρια της Βιβλιοθήκης μετά από αίτηση στο προσωπικό.
 • Δωρεά Μιχάλη Παγίτσα, η συλλογή αυτή φιλοξενείται στο κλειστό βιβλιοστάσιο 2.

Όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Χημείας είναι καταχωρημένο στο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.
Για να εντοπιστεί το υλικό των συλλογών της Βιβλιοθήκης μας καθώς και οποιοδήποτε υλικό που ενδιαφέρει την ακαδημαϊκή κοινότητα, μπορεί να αναζητηθεί μέσα από τον ελεύθερης πρόσβασης δημόσιο κατάλογο http://search.lib.auth.gr/.
Επίσης αναζήτηση υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ιστότοπο https://www.lib.auth.gr/. Τέτοιο υλικό μπορεί να είναι:

 • Βιβλία σε έντυπη μορφή
 • Τίτλοι έντυπων περιοδικών
 • Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και αξιόπιστες πηγές στο διαδίκτυο
 • Άρθρα και τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών
 • Ηλεκτρονικά βιβλία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το Σύστημα Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. διαθέτει μία μεγάλη συλλογή ηλεκτρονικών πηγών (συνδρομές του Πανεπιστημίου και του HEAL-Link, και αξιόπιστες πηγές ανοικτής πρόσβασης), καλύπτει όλα τα επιστημονικά πεδία και περιλαμβάνει e-books, περιοδικά πλήρους κειμένου και βιβλιογραφικές βάσεις

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές είναι δυνατή μέσα από το δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. με αναγνώριση της ΙΡ διεύθυνσης του υπολογιστή και χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού, μέσω ασύρματου δικτύου και από το σπίτι. Πληροφορίες στη σελίδα «Πρόσβαση στις πηγές»

Προτεινόμενες Πηγές:

Cambridge Structural Database
Chemistry Central
ChemSpider
Elsevier (ScienceDirect)
ESpacenet
Journal Citation Reports® (Impact Factor)
Network Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
Open Access Theses and Dissertations (OATD)
ProQuest Central
PubChem
Reaxys  – Οδηγίες για εξαγωγή αποτελεσμάτων στο Reaxys
Scopus
Springer e-Books
ToxicDocs
United States Patent and Trademark Office
Web of Science
Wiley Online Books Collection
Αλφαβητικός κατάλογος ηλεκτρονικών περιοδικών (eJournal Portal-360 Link)
Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών (ΕΑΔΔ)
Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών -ΙΚΕΕ

Περισσότερες ηλεκτρονικές πηγές για όλα τα θεματικά πεδία που διδάσκονται στο πανεπιστήμιο στον σύνδεσμο