Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και σκοπός της είναι η προαγωγή της επιστήμης της χημείας στη βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Η Ε.Ε.Χ. επιδιώκει:
α) την ανάπτυξη της επιστημονικής καθώς και της επαγγελματικής συνείδησης στα μέλη της,
β) την ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της.

Η Ε.Ε.Χ. είναι σύμβουλος του κράτους με διάφορες αρμοδιότητες και  μεριμνά για την προστασία του χημικού επαγγέλματος και ιδίως για την προστασία των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Τακτικά μέλη της ΕΕΧ αποτελούν ΟΛΟΙ οι Πτυχιούχοι των Χημικών Τμημάτων εγγράφονται υποχρεωτικά, μετά τη λήψη του Πτυχίου τους.
Υποχρεωτικά επίσης εγγράφονται όλοι οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Χημικών Τμημάτων, εφόσον ασκούν το επάγγελμα του Χημικού.

Όλα τα μέλη της Ε.Ε.Χ. είναι Έλληνες Υπήκοοι ή ομογενείς που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.

Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας της ΕΕΧ (ΠΤΚΔΜ-EEX) Ομάδα Facebook ΠΤΚΔΜ-EEX Ενημέρωση για τις δράσεις της ΕΕΧ και του ΠΤΚΔΜ-EEX
Επιστολή Προέδρου ΠΤΚΔΜ-EEX προς τους αποφοίτους Πληροφορίες Εγγραφής στην ΕΕΧ Χημικά Χρονικά (έκδοση της ΕΕΧ). Αρχείο 2016 –
Ανακοινώσεις ΕΕΧ Πανελλήνια Ημέρα Χημείας