Διευθύντρια Τομέα:  Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή (Καθηγήτρια)

Ο Τομέας ΦΑΠΧ περιλαμβάνει τα παρακάτω 4 Εργαστήρια με τις αντίστοιχες δραστηριότητες και γνωστικά πεδία:

1) Εργαστήριο Φυσικής Χημείας

Τα γνωστικά αντικείμενά του είναι η Φυσική Χημεία και Ηλεκτροχημεία και οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν, εκτός από διδασκαλία και εκπαίδευση φοιτητών, έρευνα σε ηλεκτροχημεία (ηλεκτροκατάλυση, ηλεκτροαπόθεση και διάβρωση-παθητικοποίηση μετάλλων, ηλεκτροχημικούς ταλαντωτές, κυψέλες καυσίμου), φωτοηλεκτροχημεία και ετερογενή φωτοκατάλυση, διεπιφάνειες και φαινόμενα προσρόφησης, αέρια χρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής, ετερογενή κατάλυση και μοντελοποίηση χρωματογραφικών διεργασιών.

2) Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Το γνωστικό αντικείμενό του είναι η Αναλυτική Χημεία και οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν διδασκαλία και εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, και πρωτότυπη έρευνα στην ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, επικύρωση και εφαρμογή νέων αναλυτικών μεθόδων καθώς και διερεύνηση νέων ενόργανων αναλυτικών τεχνικών και καινοτόμων υλικών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση.

3) Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος

To γνωστικό αντικείμενο είναι Χημεία και ο Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Στο εργαστήριο αναπτύσσεται ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα σε θέματα χημείας περιβάλλοντος, ελέγχου και προστασίας του ατμοσφαιρικού, υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος.

4) Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία

To γνωστικό αντικείμενο είναι Χημική Εκπαίδευση και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία. Στο εργαστήριο αναπτύσσεται ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα σε θέματα μελέτης και βελτίωσης τρόπων και μεθόδων της διδασκαλίας της Χημείας (στο πλαίσιο της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών) και μελέτη της αλληλεπίδρασης της Χημείας με γνωστικά αντικείμενα άλλων επιστημών.

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αβρανάς Αντώνιος Αβρανάς Αντώνιος Καθηγητής 231-099-7686
Ανθεμίδης Αριστείδης Ανθεμίδης Αριστείδης Καθηγητής 231-099-7826
Βουτσά Δήμητρα Βουτσά Δήμητρα Καθηγήτρια 231-099-7858
Γηρούση Στέλλα Γηρούση Στέλλα Καθηγήτρια 231-099-7722
Γιαννακουδάκης Ανδρέας Γιαννακουδάκης Ανδρέας Καθηγητής 231-099-7683
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Καθηγητής 231-099-7724
Ζαχαριάδης Γεώργιος Ζαχαριάδης Γεώργιος Καθηγητής 231-099-7707
Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Καθηγήτρια 231-099-7746
Θεοδωρίδης Γεώργιος Θεοδωρίδης Γεώργιος Καθηγητής 231-099-7718
Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Νικόλαος Καθηγητής 231-099-7735
Σαζού Δήμητρα Σαζού Δήμητρα Καθηγήτρια 231-099-7813
Σαμανίδου Βικτωρία Σαμανίδου Βικτωρία Καθηγήτρια 231-099-7698
Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Καθηγήτρια 231-099-7805
Σωτηρόπουλος Σωτήριος Σωτηρόπουλος Σωτήριος Καθηγητής 231-099-7742
Κατσογιάννης Ιωάννης Κατσογιάννης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7977
Λαμπροπούλου Δημητρούλα Λαμπροπούλου Δημητρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7687
Τσιπλακίδης Δημήτριος Τσιπλακίδης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7766
Γαβριήλ Δημήτριος Γαβριήλ Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7824
Στεργιόπουλος Θωμάς Στεργιόπουλος Θωμάς Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7752
Τζαναβάρας Παρασκευάς Τζαναβάρας Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7721
Τσόγκας Γεώργιος Τσόγκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7723
Αντωνίου Κυριάκος Αντωνίου Κυριάκος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7856
Ευγενίδου Ελένη Ευγενίδου Ελένη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7446
Κούρας Αθανάσιος Κούρας Αθανάσιος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7932
Μανώλη Ευαγγελία Μανώλη Ευαγγελία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7925
Ζούγρου Φωτεινή Ζούγρου Φωτεινή Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7866
Καραπετσά Χριστίνα Καραπετσά Χριστίνα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7747
Λαζαρίδου Ελπίδα Λαζαρίδου Ελπίδα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7764
Καραγεώργου Ευτυχία Καραγεώργου Ευτυχία ΠΔ 407
Βασιλικώτης Γεώργιος Βασιλικώτης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής
Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος Ομότιμος Καθηγητής
Δημήτριος Γ. Θεμελής Δημήτριος Γ. Θεμελής Ομότιμος Καθηγητής 231-027-2972
Κουϊμτζής Θεμιστοκλής † Κουϊμτζής Θεμιστοκλής † Ομότιμος Καθηγητής
Νικήτας Παναγιώτης Νικήτας Παναγιώτης Ομότιμος Καθηγητής 231-099-7773
Παπαδογιάννης Ιωάννης Παπαδογιάννης Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής
Πούλιος Ιωάννης Πούλιος Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής 231-099-7785
Kodra Dritan Kodra Dritan Μεταδιδάκτορας
Βιργιλίου Χριστίνα Βιργιλίου Χριστίνα Μεταδιδάκτορας
Καλογιούρη Nατάσα Καλογιούρη Nατάσα Μεταδιδάκτορας 231-099-7693
Καραστογιάννη Σοφία Καραστογιάννη Σοφία Μεταδιδάκτορας
Μπερμπερίδου Χρυσάνθη Μπερμπερίδου Χρυσάνθη Μεταδιδάκτορας 231-099-7744
Μπέσης Αθανάσιος Μπέσης Αθανάσιος Μεταδιδάκτορας
Παντερής Ελευθέριος Παντερής Ελευθέριος Μεταδιδάκτορας
Πεχλιβάνης Αλέξανδρος Πεχλιβάνης Αλέξανδρος Μεταδιδάκτορας
Πουσίνης Πέτρος Πουσίνης Πέτρος Μεταδιδάκτορας 231-099-0594
Τσουμαχίδου Σοφία Τσουμαχίδου Σοφία Μεταδιδάκτορας 231-099-7744