Διευθυντής Εργαστηρίου: Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα (Καθηγήτρια)

Γραμματεία Εργαστηρίου: Ζαριφέ Φωτεινή, eMail. zarife@chem.auth.gr, Τηλ. 2310997768

Ιωάννου Κωνσταντίνος, email. ioannou@chem.auth.gr, Τηλ. 2310997768

Το Εργαστήριο Βιοχημείας ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Γεωργάτσο το 1976. Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Χημικού, Φαρμακευτικού και Βιολογικού Τμήματος και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Χημικού Τμήματος. Στα χρόνια της λειτουργίας του τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν εκπαιδεύσει πληθώρα μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ έχουν επιβλέψει περισσότερες από 50 διδακτορικές διατριβές.

Το Εργαστήριο έχει πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις για καλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων και βακτηρίων και την πραγματοποίηση πειραμάτων πρωτεϊνικής χημείας και μοριακής βιολογίας. Συγκεκριμένα είναι εξοπλισμένο με θαλάμους διαστρωματικής ροής αέρα, επωαστήρες CO2, μετρητές κυττάρων, συσκευή ηλεκτροδιάχυσης, συσκευές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης, μετρητή Elisa, καταψύξεις -20 °C, -86°C, υγρό άζωτο, απλά και ανάστροφα μικροσκόπια (με διάταξη αντίθετης φάσης και φθορισμού), ψυκτικούς θαλάμους, αποστειρωτές, φυγοκέντρους και υπερφυγοκέντρους, σύστημα καθαρού νερού, λουτρά εμβάπτισης, ποικιλία ανακινούμενων αναδευτήρων. Έχει επίσης άδεια για ραδιενεργές δοκιμασίες (32Ρ, 35S, 3Η, 14C).

Βιοχημεία

Στα πλαίσια του ερευνητικού αντικειμένου “Βιοχημεία” πραγματοποιείται έρευνα στους παρακάτω τομείς:

 • Μοριακή σηματοδότηση
 • Πρωτεΐνικές κινάσες-φωσφατάσες, δομή και ρύθμιση της δραστικότητας
 • Πρωτεΐνική σύνθεση, δομή και λειτουργικότητα ριβοσωμικών πρωτεΐνών, συγκρότηση ριβοσωμικών υπομονάδων, επίδραση αντιβιοτικών
 • Μελέτη του μηχανισμού δέσμευσης της χρωματίνης στον πυρηνικό φάκελο – Μηχανισμός δημιουργίας ετεροχρωματινικών δομών
 • Οξειδωτικό στρες
 • Βλάβες στο DNA, μελέτη με Comet assay, προσδιορισμός φωσφορυλιωμένης H2Ax (γH2Ax) ,μελέτη Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP)
 • Συστήματα μεταφοράς σιδήρου-σιδηροφορείς
 • Μελέτες ενός μορίου με χρήση τεχνικών βιοχημείας, μοριακής βιολογίας και βιοφυσικής
 • Καθαρισμός και μελέτη ιδιοτήτων ενζύμων

Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα

Πανταζάκη Αναστασία

Γιαννακούρος Θωμάς

Νικολακάκη Ελένη

Παπή Ρηγίνη

Βιοτεχνολογία

Στα πλαίσια του ερευνητικού αντικειμένου “Βιοτεχνολογία” πραγματοποιείται έρευνα στους παρακάτω τομείς:

 • Ανάπτυξη μικροοργανισμών σε συνήθη καθώς σε ασυνήθη μέσα ανάπτυξης για την παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών
 • Καθήλωση βιομορίων σε επιφάνειες/ικριώματα/στερεά υλικά – Μελέτη της βιολογικής δραστικότητάς τους
 • Μελέτη του μηχανισμού νανοαποτύπωσης αμινοξέων, πεπτιδίων, ορμονών ή ενζύμων σε νανοσωματίδια.
 • Βιοσύνθεση βιοαποικοδομήσιμων βιοπολυμερών και βιοαπορρυπαντικών – Βιοτεχνολογικές εφαρμογές
 • Ενζυμικός αποχρωματισμός αποβλήτων και χρωστικών
 • Βιοδραστικότητα των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας
 • Βιοαισθητήρες ενζύμων-νουκλεΐνικών οξέων

Χολή Παπαδοπούλου-Θεοδώρα

Πανταζάκη Αναστασία

Παπή Ρηγίνη

Βιοϊατρική

Στα πλαίσια του ερευνητικού αντικειμένου “Βιοϊατρική” πραγματοποιείται έρευνα στους παρακάτω τομείς:

 • Μελέτη διαφοροποίησης αρχέγονων κυττάρων σε άλλες κυτταρικές σειρές (χονδροκύτταρα οστεοκύτταρα) υπό την επίδραση καθηλωμένων βιομορίων σε επιφάνειες/ικριώματα
 • Μελέτη των μηχανισμών διαφοροποίησης και απόπτωσης ανθρώπινων ερυθρολευχαιμικών κυττάρων.
 • Μελέτη βιολογικής δραστικότητας/τοξικότητας νέων ενώσεων, συμπλόκων, νανοσωματιδίων, φυσικών προϊόντων σε ανθρώπινα φυσιολογικά ή καρκινικά κύτταρα
 • Μελέτη του μηχανισμού αντίστασης ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων σε χημιοθεραπευτικές ενώσεις
 • Μελέτη αλληλεπίδρασης DNA-χημειοθεραπευτικών ενώσεων
 • Μελέτη επίδρασης βακτηριακών παραγόντων και μεταβολιτών στη νόσο Alzheimer, βιομάρτυρες της νόσου Alzheimer

Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα

Πανταζάκη Αναστασία

Γιαννακούρος Θωμάς

Νικολακάκη Ελένη

Παπή Ρηγίνη

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γιαννακούρος Θωμάς Γιαννακούρος Θωμάς Καθηγητής 231-099-7702
Πανταζάκη Αναστασία Πανταζάκη Αναστασία Καθηγήτρια 231-099-7838
Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα Καθηγήτρια 231-099-7806
Νικολακάκη Ελένη Νικολακάκη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7726
Παπή Ρηγίνη Παπή Ρηγίνη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7878
Γεωργάτσος Ιωάννης (1930-2018) † Γεωργάτσος Ιωάννης (1930-2018) † Ομότιμος Καθηγητής
Λάμπρου Παρασκευάς Λάμπρου Παρασκευάς Μεταδιδάκτορας 231-099-7697
Παπαχρήστου Ελένη Παπαχρήστου Ελένη Μεταδιδάκτορας 231-099-7734
Σιγάλα Ιωάννα Σιγάλα Ιωάννα Μεταδιδάκτορας 231-099-7821