Όπως ορίζεται στο έγγραφο του Τμήματος που περιγράφει το πρόγραμμα σπουδών «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρ­κειας (ΠΠΔΕ)» , για το μάθημα «Πρακτική Άσκηση στην Εκπαίδευση, ΠΡ07» προβλέπονται 65 ώρες διδασκαλίας.

Για την αναγνώριση της ολοκλήρωσης του μαθήματος στην περίπτωση κατά την οποία σπουδαστής ή σπουδάστρια θα πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση σε σχολείο θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφο από το σχολείο ότι συμμετείχε και παρακολούθησε 65 ώρες μαθημάτων ή εργαστηρίων ή ομίλων ή άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη Διδασκαλία των Μαθημάτων Χημείας ή/και Γεωλογίας ή/και Βιολογίας.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ για πρακτική Φοιτητών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ για πρακτική Πτυχιούχων