Μονοτμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


ΠΜΣ «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον»

Ειδικεύσεις
Α. Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση
Β. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων
Γ. Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ Κανονισμός ΠΜΣ Προκήρυξη επιλογής 2020-21 Αίτηση υποψηφιότητας 2020-2021

ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»

Ειδίκευση
Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ Κανονισμός ΠΜΣ Προκήρυξη επιλογής 2020-21 Αίτηση υποψηφιότητας 2020-2021

ΠΜΣ «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση»

Ειδικεύσεις:
Α. Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση
Β. Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ Κανονισμός ΠΜΣ Προκήρυξη επιλογής 2020-21 Αίτηση υποψηφιότητας 2020-2021

ΠΜΣ «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές»

Ειδικεύσεις
Α. Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές
Β. Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές
Γ. Βιοχημεία

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ Κανονισμός ΠΜΣ Προκήρυξη επιλογής 2020-21 Αίτηση υποψηφιότητας 2020-2021

ΠΜΣ «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές»

Ειδικεύσεις
Α. Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
Β. Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών
Γ. Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ Κανονισμός ΠΜΣ Προκήρυξη επιλογής 2020-21 Αίτηση υποψηφιότητας 2020-2021

Διατμηματικά, Διιδρυματικά & Διακρατικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ


ΔΠΜΣ «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Το Διατμηματικό αυτό ΠΜΣ διοργανώνεται από τα Τμήματα Χημείας (επισπεύδον), Φυσικής και Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

Ειδίκευση
Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ Προκήρυξη επιλογής 2020-21 Αίτηση υποψηφιότητας 2020-2021

ΔΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» – ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ»

Το Διιδρυματικό αυτό ΠΜΣ διοργανώνεται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (επισπεύδον), το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ειδικεύσεις
A. Διδακτική της Χημείας
B.Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
Γ. Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ Κανονισμός ΠΜΣ Προκήρυξη επιλογής 2020-21 Αίτηση υποψηφιότητας 2020-2021

ΔΠΜΣ «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν»

Το Διιδρυματικό αυτό ΠΜΣ διοργανώνεται από τα Τμήματα Φυσικής (επισπεύδον), σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας και Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, το ΕΚΕΤΑ, και τα Πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης και Ιωαννίνων.

Ειδικεύσεις

Α. Τεχνολογία λεπτών υμενίων & οργανικών εκτυπωμένων ηλεκτρονικών
Β. Νανομηχανική, νανοβιοϋλικά & νανοσωματίδια
Γ. Νανοϊατρική, νανοβιοτεχνολογία και βιοηλεκτρονική Save


ΔΠΜΣ «Ανόργανη Βιολογική Χημεία»

Το Διακρατικό αυτό ΠΜΣ διοργανώνεται από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ειδίκευση
Ανόργανη Βιολογική Χημεία


ΔΠΜΣ «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών»

Το Διατμηματικό αυτό ΠΜΣ διοργανώνεται Τμήμα Χημικών Μηχανικών σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ειδίκευση
Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών


ΔΠΜΣ «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα»

Το Διατμηματικό αυτό ΠΜΣ διοργανώνεται από τα Τμήματα Ιατρικής (επισπεύδον) της Σχολής Επιστημών Υγείας, Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ειδίκευση
Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα

Προκήρυξη επιλογής 2020-21


Erasmus Mundus ΠΜΣ «Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος»

Το Διακρατικό αυτό ΠΜΣ διοργανώνεται στα πλαίσια του Erasmus Mundus.

Ειδίκευση
Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος