Μονοτμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΜΣ «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον»

Ειδικεύσεις:

Α. Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση

Β. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων

Γ. Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ:  ΦΕΚ 2372/21-6-2018

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΠΜΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΧΗΜ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΔΕ 2020-2021 ΠΜΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤ-ΧΗΜ ΑΝΑΛ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»

Ειδικεύσεις: Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2622/5-7-2018

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΔΕ 2020-2021 ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ ΗΛΕΚΤΡΟΧ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

«Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση»

Ειδικεύσεις:

Α. Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση

Β. Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2657/6-7-2018

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΠΜΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΧΗΜ ΕΚΠΑΙΔ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΔΕ 2020-2021 ΠΜΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤ-ΧΗΜ ΕΚΠΑΙΔ

 

ΠΜΣ «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές»

Ειδικεύσεις:

Α. Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές

Β. Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές

Γ. Βιοχημεία

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2622/5-7-2018/Β

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΠΜΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜ ΒΙΟΧ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΔΕ 2020-2021 ΠΜΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΠΜΣ «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές»

Ειδικεύσεις:

Α. Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Β. Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών

Γ. Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2633/5-7-2018

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΠΜΣ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΔΕ 2020-2021 ΠΜΣ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΠΜΣ «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Ειδικεύσεις: Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2669/6-7-2018

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΔΠΜΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘ ΔΙΑΓΝ ΦΘ ΥΛ ΠΟΛΙΤΙΣΤ ΚΛΗΡΟΝ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΔΕ 2020-2021 ΔΠΜΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜ ΜΕΘΟΔ ΔΙΑΓΝΩΣ ΦΘΟΡ ΥΛΙΚ ΠΟΛΙΤ ΚΛΗΡΟΝ

Διιδρυματικά & Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που συμμετέχει το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» – ΔΙΧΗΝΕΤ-ΕΑΑ

Ειδικεύσεις: 

A. Διδακτική της Χημείας

B.Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Γ. Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 3035/27-7-2018

Κανονισμός ΠΜΣ: ΦΕΚ 3213/6-9-2018

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2019-20

Αίτηση υποψηφιότητας

 

ΔΠΜΣ “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν”

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν διοργανώνεται από τα Τμήματα Φυσικής (επισπεύδον) σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας και Ιατρικής του ΑΠΘ και του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του Δημόκριτου, το ΕΚΕΤΑ, και τα Πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης και Ιωαννίνων.

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

 

Διατμηματικό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανόργανη Βιολογική Χημεία”

του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημίου Κύπρου

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

 

ΔΠΜΣ “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών”

του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

 

Erasmus Mundus ΠΜΣ «Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος»

Ειδικεύσεις: Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

 

Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ

ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΠIΛOΓHΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΠΘ

Έντυπο αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής