Μονοτμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΜΣ «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον»

Ειδικεύσεις:

Α. Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση

Β. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων

Γ. Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ:  ΦΕΚ 2372/21-6-2018

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2019-20

Αίτηση υποψηφιότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-2020) ΤΟΥ ΠΜΣ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΠΜΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΧΗΜ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2019-2020

ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»

Ειδικεύσεις: Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2622/5-7-2018

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2019-20

Αίτηση υποψηφιότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-2020) ΤΟΥ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

«Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση»

Ειδικεύσεις:

Α. Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση

Β. Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2657/6-7-2018

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΠΜΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΧΗΜ ΕΚΠΑΙΔ 2019-2020

Αίτηση υποψηφιότητας

ΠΜΣ «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές»

Ειδικεύσεις:

Α. Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές

Β. Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές

Γ. Βιοχημεία

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2622/5-7-2018/Β

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2019-20

Αίτηση υποψηφιότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-2020) ΤΟΥ ΠΜΣ «ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΠΜΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜ ΒΙΟΧ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜ 2019-2020

ΠΜΣ «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές»

Ειδικεύσεις:

Α. Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Β. Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών

Γ. Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2633/5-7-2018

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2019-20

Αίτηση υποψηφιότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-2020) ΤΟΥ ΠΜΣ «ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΠΜΣ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2019-2020

 

Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΠΜΣ «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Ειδικεύσεις: Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2669/6-7-2018

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2019-20

Αίτηση υποψηφιότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-2020) ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΦ ΔΠΜΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘ ΔΙΑΓΝ ΦΘ ΥΛ ΠΟΛΙΤΙΣΤ ΚΛΗΡΟΝ 2019-2020

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝ ΦΘ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛ ΚΛΗΡ

 

Διιδρυματικά & Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που συμμετέχει το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» – ΔΙΧΗΝΕΤ-ΕΑΑ

Ειδικεύσεις: 

A. Διδακτική της Χημείας

B.Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Γ. Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 3035/27-7-2018

Κανονισμός ΠΜΣ: ΦΕΚ 3213/6-9-2018

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 2019-20

Αίτηση υποψηφιότητας

ΔΠΜΣ “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν”

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν διοργανώνεται από τα Τμήματα Φυσικής (επισπεύδον) σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας και Ιατρικής του ΑΠΘ και του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του Δημόκριτου, το ΕΚΕΤΑ, και τα Πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης και Ιωαννίνων.

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

Διατμηματικό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανόργανη Βιολογική Χημεία”

του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημίου Κύπρου

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

ΔΠΜΣ “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών”

του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

Erasmus Mundus ΠΜΣ «Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος»

Ειδικεύσεις: Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

 

Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ

ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΠIΛOΓHΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2019-2020 ΑΔΑ

Προκήρυξη επιλογής υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής εαρινού εξαμήνου 2018-19