Διευθύντρια Εργαστηρίου: Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορικό

Ίδρυση Εργαστηρίου Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας και Χημείας Τροφίμων (ΒΔ 312/13.5.1969, ΦΕΚ 90/69 τ. Α’) / Μετονομασία σε Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (ΠΔ 459/20.4.1981, ΦΕΚ 126/12.5.1981 τ. Α’) /Ίδρυση Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Π.Δ. 317/13.9.1990, ΦΕΚ 130/27-9-1990 τ. Α’)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Χημεία Τροφίμων I & II, Επεξεργασία & Συντήρηση Τροφίμων, Εργαστηριακή Εξέταση Τροφίμων, Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων, Τεχνολογία & Βιοτεχνολογία Τροφίμων και Ποτών, Οινολογία Ι & ΙΙ, Πτυχιακή Εργασία Χημεία Τροφίμων για Βιολόγους

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στη Χημεία, Τεχνολογία & Έλεγχο Τροφίμων και Ζωοτροφών

Χημικές/Βιοχημικές Μεταβολές στα Τρόφιμα, Ειδικά θέματα Φυσικοχημείας Τροφίμων, Ερευνητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Τροφίμων, Διεργασίες στην Παραγωγή Τροφίμων και Συστατικών τους με έμφαση στις Βιοδιεργασίες, Ειδικά Θέματα Ασφάλειας, Γνησιότητας και Συσκευασίας Τροφίμων, Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και συστατικών για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ζωοτροφών, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

  • Πηγές, δράση, τεχνολογική αξιοποίηση φυτοχημικών (χρωστικές, αντιοξειδωτικά, αρωματικές ύλες)
  • Χημεία, μεταποίηση και έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων του ελαιοδένδρου και άλλων ελαιούχων πρώτων υλών
  • Παραλαβή και φυσικοχημική μελέτη πρωτεϊνικών κλασμάτων από νέες πηγές
  • Μελέτη μηχανικών και ρεολογικών ιδιοτήτων τροφίμων. Εκτίμηση του ρόλου  βιοπολυμερών στον σχηματισμό της δομής και την υφή των τροφίμων
  • Μελέτη αρώματος και οργανοληπτική εξέταση τροφίμων και οίνου
  • Βιοτεχνολογική παραγωγή τροφίμων και συστατικών τους με αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανιών τροφίμων

 

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Κιοσέογλου Βασίλειος Κιοσέογλου Βασίλειος Καθηγητής 231-099-7834
Τσιμίδου Μαρία Τσιμίδου Μαρία Καθηγήτρια 231-099-7796
Μαντζουρίδου Φανή Μαντζουρίδου Φανή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7774
Μπλέκας Γεώργιος Μπλέκας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7776
Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7832
Νενάδης Νικόλαος Νενάδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7731
Χατζηδημητρίου Ευφημία Χατζηδημητρίου Ευφημία Επίκουρη Καθηγήτρια 231-099-7823
Ορδούδη Στεργιανή Ορδούδη Στεργιανή Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7847
Λαζαρίδου Ελπίδα Λαζαρίδου Ελπίδα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7764
Μπόσκου Δημήτριος-Χρήστος Μπόσκου Δημήτριος-Χρήστος Ομότιμος Καθηγητής
Ευγενία Παπαδάκη Ευγενία Παπαδάκη Μεταδιδάκτορας
Ματσακίδου Άνθια Ματσακίδου Άνθια Μεταδιδάκτορας
Σοφία Λάλου Σοφία Λάλου Μεταδιδάκτορας

 

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου για το ΠΠΣ

https://foodchemlab-auth.blogspot.com