Προπτυχιακές εργασίες

Στο τέλος της εξεταστικής περιόδου και με την ολοκλήρωση και παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας τους, οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ένα έντυπο αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος δακτυλογραφημένο και περιμετρικά θερμοκολλημένο που να πληροί τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Μέγεθος σελίδας Α4
 • Περιθώρια 2,5 εκ. περιμετρικά
 • Γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12 με διάστιχο 1,5
 • Πλήρη στοίχιση κειμένου
 • Ενιαία σελιδαρίθμηση με αραβικούς αριθμούς. Εκτός αρίθμησης το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου

Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τον «Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας» και την ακόλουθη δομή όπως εγκρίθηκε στη Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 707/04-11-2019, με υποχρεωτικά (Υ) και προαιρετικά (Π) πεδία:

 • Εξώφυλλο (Υ)
 • Σελίδα τίτλου (Υ) για το εξώφυλλο και την σελίδα τίτλου να ακολουθείτε το πρότυπο των πρώτων σελίδων «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ»
 • Σελίδα αφιέρωσης ή αποφθέγματος (Π)
 • Περίληψη ελληνική (Υ)
 • Περίληψη αγγλική (Υ)
 • Σελίδα ευχαριστιών (Π)
 • Πίνακας περιεχομένων (Υ)
 • Κατάλογος συντομογραφιών με σελίδες (Π)
 • Κατάλογος γραφημάτων με σελίδες (Π)
 • Κατάλογος εικόνων με σελίδες (Π)
 • Εισαγωγή / Θεωρητικό Μέρος (Υ)
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση / Review of Previous Work (Π)
 • Πειραματικό / Ερευνητικό Μέρος (Υ)
 • Αποτελέσματα – Συζήτηση αποτελεσμάτων (Υ)
 • Συμπεράσματα – Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα (Υ)
 • Βιβλιογραφία / Βιβλιογραφικές παραπομπές (Υ)
 • Παράρτημα (Π)
 • Κατάλογος εικόνων, γραφημάτων κλπ. Θα περιλαμβάνει όχι τις πρωτότυπες εικόνες κλπ. με τις άδειες χρήσης τους και αναφορά στον δημιουργό (είναι (Υ) μόνο για το ΙΚΕΕ)

Το «ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ» για τη συγγραφή των πτυχιακών εργασιών έχει ως στόχο να δώσει τις κατευθύνσεις, που θα πρέπει να ακολουθούν οι φοιτήτριες/τές, και περιέχει βασικούς κανόνες για τη δομή, συγγραφή και παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας που θα εκπονηθεί.

Για τους επιβλέποντες καθηγητές που επιθυμούν να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά τις πτυχιακές εργασίες των φοιτητών τους στον δικτυακό τόπο του ΙΚΕΕ (Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών του ΑΠΘ), θα πρέπει η κατάθεση της πτυχιακής στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος να γίνεται από τον φοιτητή εκτός από έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής:

 • Ένας ψηφιακός δίσκος (dvd) σε θήκη με τυπωμένα τα στοιχεία του φοιτητή, ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ και τον τίτλο της εργασίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 • Η κατάθεση θα συνοδεύεται με το «Έγγραφο Παράδοσης Πτυχιακής Εργασίας» ενυπόγραφο από τον/την φοιτητή/τρια, στο οποίο θα αναφέρει ότι παραχωρεί στη Βιβλιοθήκη το δικαίωμα δημοσίευσης της πτυχιακής στο ΙΚΕΕ.

Μεταπτυχιακές εργασίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την ολοκλήρωση της διπλωματικής τους εργασίας οφείλουν να καταθέτουν στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος ένα έντυπο αντίτυπο της διπλωματικής τους εργασίας ακλουθώντας τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τον κανονισμό του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που παρακολούθησαν. Για την κατάθεση αυτή, παραλαμβάνουν από τη Βιβλιοθήκη μια Βεβαίωση που είναι απαραίτητη για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος οι οδηγίες για την έντυπη μορφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπάρχουν στους κανονισμούς των ΠΜΣ. Τα ανάτυπα πρέπει να είναι δεμένα με περιμετρική θερμοκόλληση και τυπωμένα σε μέγεθος Α4 και στις δύο όψεις. Το εξώφυλλο θα πρέπει να είναι τυπωμένο σε σκληρό χαρτόνι χρώματος λευκού. Τα αρχικά φύλλα τυπωμένα σε μονή όψη θα πρέπει να ακολουθούν την τυποποίηση βλέπε το αρχείο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ & ΠΡΩΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ». Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Arial με μέγεθος γραμμάτων 11άρια και διάστιχο 1,5. Το μέγεθος σελίδας πρέπει να είναι Α4 με περιθώριο περιμετρικά περίπου 2,5 cm.

Η διπλωματική θα πρέπει να φέρει πρωτότυπες υπογραφές της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και πριν την εκτύπωσή της θα γίνεται έλεγχος από τη Βιβλιοθήκη.

Υποχρεωτική είναι και η κατάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Αναλυτικές οδηγίες στον ιστότοπο «Υποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών»

Διδακτορικές διατριβές

Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να καταθέσουν στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ένα έντυπο αντίτυπο της διατριβής τους. Παράλληλα η Βιβλιοθήκη του Τμήματος θα τους χορηγήσει Βεβαίωση που θα αναφέρει ότι δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. (δηλαδή επιστροφή βιβλίων και εξόφληση προστίμων). Βλέπε απόσπασμα κανονισμού με οδηγίες για την έντυπη μορφή της διδακτορικής διατριβής.

Επίσης η κατάθεση της διδακτορικής διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία της ορκωμοσίας. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης «Yποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών: Διδακτορικές διατριβές»