Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το 1928 από ομάδα χημικών της Θεσσαλονίκης με την αρχική ονομασία Σύνδεσμος Χημικών Μακεδονίας-Θράκης. Ο σκοπός του σωματείου είναι ο συνασπισμός των χημικών προς προστασία και προαγωγή των επιστημονικών και οικονομικών τους συμφερόντων και η ενεργοποίηση των μελών του για την πολιτιστική, οικονομική και μορφωτική πρόοδο του κοινωνικού συνόλου.

Κλαδικοί Σύλλογοι και Σύνδεσμοι

Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Ναυτιλίας Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικού Χημείου του Κράτους
Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Ναυτιλίας Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικού Χημείου του Κράτους
Ένωση Ελλήνων Οινολόγων Ελληνική Εταιρία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας Ένωση Κλινικών Χημικών
Σύλλογος Κλινικών Χημικών Ιδιωτικού Τομέα

Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου