Μαθήματα

Έναρξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 12-10-2020

Λήξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 15-01-2021

Έναρξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 22-02-2021

Λήξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 04-06-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 ΝΕΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 ΝΕΟ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ & ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ 2020-2021

Εξετάσεις

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου 2021 (επι πτυχίω) 

Έναρξη 11-01-2021

Λήξη 22-01-2021

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021

Έναρξη 01-02-2021

Λήξη 19-02-2021

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2021

Έναρξη 14-06-2021

Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2021

Αντιστοιχία μαθημάτων παλαιού και νέου προγράμματος