Μαθήματα

Έναρξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 11-02-2019
Λήξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 27-05-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 ΝΕΟ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ & ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ 2019- 2020

Εξετάσεις

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2019
Έναρξη 07-06-2019
Λήξη 28-06-2019.

Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2019
Έναρξη 02-09-2019
Λήξη 27-09-2019.

Πρόγραμμα Εξεταστικών Περιόδων 2018-2019

Πρόγραμμα Εξέτασης επί Πτυχίω Φοιτητών (Μάιος 2019)

Εξεταστές ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Αντιστοιχία μαθημάτων παλαιού και νέου προγράμματος