ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22

Έναρξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 18-10-2021

Λήξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 28-01-2022

Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Έναρξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 21-02-2022

Λήξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 03-06-2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΛΗΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022

Έναρξη: 31-01-2022

Λήξη: 18-02-2022

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2022

Έναρξη: 14-06-2022

Λήξη: 04-07-2022

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου-Ιουλίου 2022

Μαθήματα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ & ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ 2021-2022

Αντιστοιχία μαθημάτων παλαιού και νέου προγράμματος

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022 – ΝΕΟ