Υπηρεσία

Εργαστήριο/Πιστοποίηση

Υπεύθυνος/νη

Δειγματοληψία και προσδιορισμός των κλασμάτων PM10/PM2
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, (Ομάδα Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων, ΟΜΑΣ) είναι διαπιστευ­μένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 (Αρ. Πιστοπ. 739-3) για τη δοκιμή: «Δειγματοληψία και προσδιορισμός των κλασμάτων PM10/PM2.5 (μέθοδος αναφοράς ΕΛΟΤ EN 12341:2014). Κωνσταντίνα Σαμαρά-Κωνσταντίνου
Εργαστηριακές Αναλύσεις Νερού, Υγρών και Στερεών αποβλήτων
Το Eργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας είναι διαπιστευμένο κατά ISO 9001:2015 στο πεδίο εφαρμογής των εργαστηριακών αναλύσεων νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων. Θεόδωρος Καραπάντσιος