Καραπάντσιος Θεόδωρος

Καραπάντσιος Θεόδωρος

Καθηγητής

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Καραπάντσιος επιτελεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο στο Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ, από το 2001 έως σήμερα. Συνολικά έχει επιβλέψει 14 διδακτορικές διατριβές και πάνω από 20 μεταπτυχιακές εργασίες. Έχει δημοσιεύσει πάνω 160 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 250 επιστημονικά συνέδρια και είναι κάτοχος 6 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 85 ευρωπαϊκά, εθνικά, βιομηχανικά και παροχής υπηρεσιών ερευνητικά προγράμματα, σε πάνω από 60 ως συντονιστής. Από το 2018 ο κ. Καραπάντσιος είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας καθώς και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Α.Π.Θ., ενώ το 2021 εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.

Είναι εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) στον τομέα της Εξερεύνησης του Διαστήματος και των Επανδρωμένων Αποστολών από το 2010, και από το 2021 εθνικός εκπρόσωπος στη Διαχειριστική Επιτροπή «Διάστημα» στο πρόγραμμα Horizon Europe. Επικεφαλής εμβληματικών έργων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αναφορικά με το πόσιμο νερό και τα λύματα στον διεθνή διαστημικό σταθμό (2014-2019). Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 20 έργα ανάπτυξης τεχνολογίας για διαστημικές εφαρμογές και σε 11 πειραματικές καμπάνιες παραβολικών πτήσεων, με την ερευνητική ομάδα Δυναμικής Πολυφασικών Συστημάτων του Τμήματος, της οποίας και είναι επικεφαλής. Από τον Μάρτιο 2020 είναι συντονιστής της ομάδας επιδημιολογίας λυμάτων του ΑΠΘ αναφορικά με τον προσδιορισμό του ιικού φορτίου και των μεταλλάξεων του ιού SARS-CoV-2 στα λύματα της Θεσσαλονίκης.

Διδασκαλία

  • Φυσικές Διεργασίες
  • Χημική Τεχνολογία
  • Σχεδιασμός στη Χημική Βιομηχανία
  • Σχεδιασμός και Προσομοίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αποβλήτων

Έρευνα

Πολυφασικές ροές

Βελτίωση διεργασιών μεταφοράς θερμότητας (βρασμός, συμπύκνωση, εξάτμιση, τηγάνισμα).

Μελέτη υδροδυναμικής και δυναμικής φυσαλίδων σε διφασικές ροές (στήλη φυσαλίδων, απαερίωση υγρών). Μετρήσεις μεγέθους, ταχύτητας και ογκομετρικού κλάσματος φυσαλίδων.

Μελέτη αλληλεπιδράσεων φυσαλίδας-φυσαλίδας και φυσαλίδας-σωματιδίου σε πολυφασικά συστήματα επίπλευσης ορυκτών.

Πειράματα σε συνθήκες μικρο-βαρύτητας και υπερ-βαρύτητας

Γαλακτώματα και αφροί

Πρωτότυπες συσκευές παρασκευής σταθερών γαλακτωμάτων και αφρών.

Ενίσχυση της σταθερότητας γαλακτωμάτων και αφρών.

Μελέτη της δυναμικής της διεσπαρμένης φάσης (σταγονίδια και φυσαλίδες).

Μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς γαλακτωμάτων και αφρών (εφαρμογές σε τρόφιμα, καλλυντικά, απορρυπαντικά).

Διαβρεξιμότητα επιφανειών

Πρωτότυπη φυγοκεντρική διάταξη για τη μελέτη της διαβρεξιμότητας στερεών επιφανειών επικαλυμμένων με βιοφίλμ, βελτιωτική επίστρωση ή βαφή.

Ανασύνθεση της τρισδιάστατης γεωμετρίας σταγόνων πάνω σε στερεές επιφάνειες μέσω οπτικών διαγνωστικών και ειδικού λογισμικού.

Μελέτη μορφολογίας επικαλύψεων και επιστρώσεων (οπτικό μικροσκόπιο, nanofocus).

Μετρήσεις ρεολογίας και επιφανειακή τάσης

Ρεολογικός χαρακτηρισμός ρευστών. Μετρήσεις ιξωδοελαστικότητας.

Ρεολογικός χαρακτηρισμός στρωμάτων επιφανειοδραστικών/ πρωτεϊνών σε διεπιφάνειες αέριου-υγρού, υγρού-υγρού. Μετρήσεις διεπιφανειακής διατμητικής και διασταλτικής ιξωδοελαστικότητας.

Μετρήσεις επιφανειακής- δεπιφανειακής τάσης διαλυμάτων με τις τεχνικές της μέγιστης πίεσης φυσαλίδας, της κρεμάμενης σταγόνας και του πλακιδίου Wilhelmy.

 Νερό και υγρά απόβλητα

Έλεγχος ποιότητας νερού και υγρών αποβλήτων. Μέτρηση συγκέντρωσης αργύρου, αμμωνίου στο πόσιμο νερό. Ανάπτυξη σχετικών τεχνικών επεξεργασίας.

Εξορθολογισμός μετρήσεων ιικού φορτίου σε αστικά λύματα με βάση τα ποιοτικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των λυμάτων.

Ιατρικές διαγνωστικές τεχνικές κυκλοφορίας αίματος

Ανάπτυξη ιατρικών διαγνωστικών συσκευών για την αποτίμηση της κυκλοφορίας του αίματος στο ανθρώπινο σώμα

Εφαρμογή καινοτόμας φασματοσκοπικής τεχνικής ηλεκτρικής εμπέδησης υψηλής ευαισθησίας και ακρίβειας.

Διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και της νόσου αποσυμπίεσης (αστροναύτες, δύτες, εργάτες μετρό, κλπ.).

Προπτυχιακά μαθήματα