Διευθυντής Τομέα: Δεληγιάννη Ελένη (Καθηγήτρια)

Ο Τομέας XTBX περιλαμβάνει τα παρακάτω 3 Εργαστήρια με τις αντίστοιχες δραστηριότητες και γνωστικά πεδία:

1) Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (ΕχηΠεΤ)

Το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ διαθέτει πολύχρονη, αξιόλογη και αναγνωρισμένη εμπειρία σε θέματα ανάλυσης και επεξεργασίας νερού καθώς και υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς επίσης παρασκευής, χαρακτηρισμού και εφαρμογής καινοτόμων υλικών σε ροφητικές περιβαλλοντικές διεργασίες, καταλυτικές διεργασίες παραγωγής (βιο)καυσίμων και (βιο)χημικών προϊόντων καθώς και σε αεροδιαστημικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων.

2) Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων (ΧηΤεΠοΧ)

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων (ΧηΤεΠοΧ) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης και της τεχνολογίας των πολυμερών και των χρωμάτων.

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, από το εργαστήριο καλύπτονται μαθήματα διδασκαλίας Α. σε προπτυχιακό επίπεδο: Μακρομοριακή Χημεία, Βιομηχανική Οργανική Χημεία, Τεχνολογία Πολυμερών, Τεχνικές Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Πολυμερών, Τασενεργά, Χημεία και Τεχνολογία του χρώματος. B. σε μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα ειδίκευσης σχετικά με την επιστήμη των πολυμερών και των νανοσύνθετων υλικών, τις ίνες και την τεχνολογία βαφικής.

3) Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΧΤΤρ)

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΧΤΤρ) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης των Τροφίμων (Χημεία και (Βιο)Τεχνολογία Τροφίμων, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών). Συμμετέχει στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος με μαθήματα τόσο σε προπτυχιακό (Χημεία Τροφίμων, Επεξεργασία & Συντήρηση Τροφίμων, Εργαστηριακή Εξέταση Τροφίμων, Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων, Τεχνολογία & Βιοτεχνολογία Τροφίμων και Ποτών, Οινολογία) όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα σχετικά με τις χημικές/βιοχημικές μεταβολές στα τρόφιμα, τη φυσικοχημεία τροφίμων, τις διεργασίες παραγωγής, την ασφάλεια, τη γνησιότητα, τη συσκευασία τροφίμων, και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και συστατικών.

 

 

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αχιλιάς Δημήτριος Αχιλιάς Δημήτριος Καθηγητής 231-099-7822
Γάλλιος Γεώργιος Γάλλιος Γεώργιος Καθηγητής 231-099-7716
Δεληγιάννη Ελένη Δεληγιάννη Ελένη Καθηγήτρια 231-099-7808
Ζουμπούλης Αναστάσιος Ζουμπούλης Αναστάσιος Καθηγητής 231-099-7794
Καραπάντσιος Θεόδωρος Καραπάντσιος Θεόδωρος Καθηγητής 231-099-7772
Κιοσέογλου Βασίλειος Κιοσέογλου Βασίλειος Καθηγητής 231-099-7834
Κώστογλου Μαργαρίτης Κώστογλου Μαργαρίτης Καθηγητής 231-099-7767
Λαζαρίδης Νικόλαος Λαζαρίδης Νικόλαος Καθηγητής 231-099-7807
Μπικιάρης Δημήτριος Μπικιάρης Δημήτριος Καθηγητής 231-099-7812
Σπαθής Παναγιώτης Σπαθής Παναγιώτης Καθηγητής 231-099-783577
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής 231-099-7730
Τσιμίδου Μαρία Τσιμίδου Μαρία Καθηγήτρια 231-099-7796
Κατσογιάννης Ιωάννης Κατσογιάννης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7977
Μαντζουρίδου Φανή Μαντζουρίδου Φανή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7774
Μπλέκας Γεώργιος Μπλέκας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7776
Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7832
Νενάδης Νικόλαος Νενάδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7731
Νικολαΐδης Νικόλαος Νικολαΐδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7594
Χατζηδημητρίου Ευφημία Χατζηδημητρίου Ευφημία Επίκουρη Καθηγήτρια 231-099-7823
Λυκίδου Σμαρώ Λυκίδου Σμαρώ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7769
Ορδούδη Στεργιανή Ορδούδη Στεργιανή Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7847
Πελέκα Ευφροσύνη Πελέκα Ευφροσύνη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7836
Προχάσκα Χαρίκλεια Προχάσκα Χαρίκλεια Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7875
Φωτόπουλος Απόστολος Φωτόπουλος Απόστολος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-5290
Λαζαρίδου Ελπίδα Λαζαρίδου Ελπίδα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7764
Μάτης Κωνσταντίνος Μάτης Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής
Μπόσκου Δημήτριος-Χρήστος Μπόσκου Δημήτριος-Χρήστος Ομότιμος Καθηγητής
Βουβούδη Ευαγγελία Βουβούδη Ευαγγελία Μεταδιδάκτορας 231-099-7828
Γκιλιόπουλος Δημήτρης Γκιλιόπουλος Δημήτρης Μεταδιδάκτορας 231-099-7730
Γκότσης Πέτρος Γκότσης Πέτρος Μεταδιδάκτορας
Ευγενία Παπαδάκη Ευγενία Παπαδάκη Μεταδιδάκτορας
Ευγενίδης Σωτήρης Ευγενίδης Σωτήρης Μεταδιδάκτορας 231-099-7798
Ζαμπούλη Αλεξάνδρα Ζαμπούλη Αλεξάνδρα Μεταδιδάκτορας
Ζαρκογιάννη Μαρία Ζαρκογιάννη Μαρία Μεταδιδάκτορας
Καρανίκας Ευάγγελος Καρανίκας Ευάγγελος Μεταδιδάκτορας 231-099-7594
Κόκκινος Ευγένιος Κόκκινος Ευγένιος Μεταδιδάκτορας
Μαργέλλου Αντιγόνη Μαργέλλου Αντιγόνη Μεταδιδάκτορας 231-099-5290
Ματσακίδου Άνθια Ματσακίδου Άνθια Μεταδιδάκτορας
Νανάκη Σταυρούλα Νανάκη Σταυρούλα Μεταδιδάκτορας 231-099-7818
Οικονομίδου Ουρανία Οικονομίδου Ουρανία Μεταδιδάκτορας 231-099-7798
Σοφία Λάλου Σοφία Λάλου Μεταδιδάκτορας
Τερζοπούλου Ζωή Τερζοπούλου Ζωή Μεταδιδάκτορας 231-099-7818
Τσαγκάλιας Ιωάννης Τσαγκάλιας Ιωάννης Μεταδιδάκτορας 231-099-7828