Η ζωή στο Α.Π.Θ.

Οδηγός Επιβίωσης

Το ΑΠΘ στην πόλη

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριές του μια σειρά από υπηρεσίες και παροχές, αλλά και πολλές δυνατότητες ενσωμάτωσης τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης.
Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών του Α.Π.Θ.
Στη συνέχεια παρατίθενται μερικές από αυτές τις παροχές, υπηρεσίες και δυνατότητες.

Προσωπικά θέματα

Ακαδημαϊκή ταυτότητα Στράτευση και αναβολή Υποτροφίες e-ΑΠΘ

Καθημερινή ζωή

Στέγαση Σίτιση Υγειονομική περίθαλψη Λοιπές υπηρεσίες

Κοινωνική και Πολιτιστική ζωή

Πολιτισμός ΟΙΚΟ-ΑΠΘ Το ΑΠΘ την Κυριακή Φοιτητική εβδομάδα