Η Χημεία ως κεντρική επιστήμη βρίσκει εφαρμογές σε πολλά επιστημονικά πεδία σε ότι αφορά τους τομείς της έρευνας, του ποιοτικού ελέγχου, της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών. Λόγω της φύσης της επιστήμης της χημείας, τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει
•  εξελίσσονται διαρκώς
•  είναι από τα πλέον δυναμικά
•  παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού.

Ο Χημικός μπορεί να ασχοληθεί με κάθε αντικείμενο που αφορά τη θεωρία και τις εφαρμογές της επιστήμης της Χημείας.
Το επάγγελμα του Χημικού μπορεί να ασκηθεί με διάφορες εργασιακές σχέσεις, καθώς επίσης και ως ελεύθερο επάγγελμα με τη μορφή παροχής υπηρεσιών, συμβουλών και γνωμoδοτήσεων.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Χημικού ορίζονται από ένα σύμπλεγμα Νομοθετημάτων και Διατάξεων από το 1928 μέχρι σήμερα.