Διευθυντής Τομέα: Σιγάλας Μιχαήλ (Καθηγητής)

Ο Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας (ΓΑΧ) αποτελείται από 2 εργαστήρια:

 

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ακρίβος Περικλής Ακρίβος Περικλής Καθηγητής 231-099-7706
Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Καθηγήτρια 231-099-7876
Σιγάλας Μιχαήλ Σιγάλας Μιχαήλ Καθηγητής 231-099-7815
Νόλη Φωτεινή Νόλη Φωτεινή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7997
Χατζηδημητρίου Αντώνιος Χατζηδημητρίου Αντώνιος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7748
Ψωμάς Γεώργιος Ψωμάς Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7790
Αγγαρίδης Παναγιώτης Αγγαρίδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7437
Κουκάρας Εμμανουήλ Κουκάρας Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7708
Λαζαρίδης Θεόδωρος Λαζαρίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7853
Βασιλειάδου Σαούλα Βασιλειάδου Σαούλα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7809
Καραπετσά Χριστίνα Καραπετσά Χριστίνα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7747
Καραγιαννίδης Πέτρος Καραγιαννίδης Πέτρος Ομότιμος Καθηγητής
Μανουσάκης Γεώργιος † Μανουσάκης Γεώργιος † Ομότιμος Καθηγητής
Τοσσίδης Ιωάννης Τοσσίδης Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής
Τσιάμης Χρήστος Τσιάμης Χρήστος Ομότιμος Καθηγητής
Χαριστός Νικόλας Χαριστός Νικόλας Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7801
Αντώνογλου Ορέστης Αντώνογλου Ορέστης Μεταδιδάκτορας
Γιαννούση Κλεονίκη Γιαννούση Κλεονίκη Μεταδιδάκτορας 231-099-7848
Ζιάννα Αριάδνη Ζιάννα Αριάδνη Μεταδιδάκτορας 231-099-7791
Κουταλάς Βασίλης Κουταλάς Βασίλης Μεταδιδάκτορας 231-099-7803