ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εσωτερικός κανονισμός – Θέματα ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης (ΦΕΚ 1487/τ. Β’/30-3-2022)

10 Μαΐ 2022|

ΦΕΚ 1487_τ. Β'_30-3-2022 Εσωτερικός Κανονισμός_Άρθρο 55Α_Θέματα Διάρκειας Σπουδών_Υπόδειγμα αίτησης Διακοπής [...]