Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κάθε έτος και αφορούν την εισαγωγή στο Τμήμα Χημείας πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και για κατόχους πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων 2020-21 Πρόγραμμα εξετάσεων 2020-21