Πληροφορίες για τις Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Χημείας αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.


Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών

Προκήρυξη επιλογής υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022


Προκήρυξη επιλογής υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Εαρινού Εξαμήνου 2020-21


Έντυπο αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.