Διευθυντής Τομέα:  Λίτινας Κωνσταντίνος (Καθηγητής)

Ο Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας (Ο.Χ.Β.) αποτελείται από τα παρακάτω Εργαστήρια:

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας (ίδρυση: 1939).

Εργαστήριο Βιοχημείας (ίδρυση: 1976).

Διδακτικά αντικείμενα

Εργαστήριο Οργανικής Xημείας

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Οργανική Χημεία Ι ΥΝ06 (Διδάσκοντες:  A. Ζωγράφος, Α. Κουμπής)
 • Οργανική Χημεία ΙΙ ΥΝ09 (Διδάσκοντες:  Κ. Λίτινας, Κ. Φυλακτακίδου)
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι ΥΕ12 (Διδάσκοντες: Κ. Φυλακτακίδου, Α. Κουμπής, Ι. Λυκάκης, Χ. Σταθάκης, Ε. Ευγενίδου, Σ. Ορδούδη)
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ ΥΕ16 (Διδάσκοντες: Κ. Λίτινας, Β. Σαρλή, Α. Ζωγράφος, Ε. Ευγενίδου, Χ. Προχάσκα)
 • Οργανική Χημεία ΙΙΙ ΥΝ16 (Διδάσκοντες:  Β. Σαρλή, Ι. Λυκάκης)
 • Χημεία Υλικών Η11 (Διδάσκοντες:  Ι. Λυκάκης + ΔΕΠ από άλλους Τομείς)
 • Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων Β04 [Διδάσκοντες:  Ι. Λυκάκης, Κ. Λίτινας, Π. Γκίζης (2020-21)]
 • Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων ΚΝ306 [Διδάσκοντες:  X. Σταθάκης, Π. Γκίζης (2020-21)]
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΚΝ307 [Διδάσκοντες:  Α. Ζωγράφος]
 • Οργανική Σύνθεση Κ305 (Διδάσκοντες:  Α. Κουμπής, Χ. Σταθάκης)
 • Οργανομεταλλική Χημεία και Κατάλυση Κ302 [Διδάσκοντες: Κ. Λίτινας, Π. Αγγαρίδης (ΕΑΧ)]
 • Βιοοργανική Χημεία Κ313 (Διδάσκουσα:  Β. Σαρλή)
 • Γενική Οργανική Χημεία ΝΠ18-20 (Φαρμακευτικό ΑΠΘ) (Διδάσκοντες: Κ. Λίτινας, X. Σταθάκης)
 • Ειδική Οργανική Χημεία ΝΠ18-27 (Φαρμακευτικού ΑΠΘ) (Διδάσκοντες: Κ. Φυλακτακίδου, Ι. Λυκάκης)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 ΠΜΣ «ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
 • Προχωρημένη Οργανική Σύνθεση Ι Μ1Υ21 (Διδάσκοντες:  Α. Κουμπής, Α. Ζωγράφος)
 • Φυσική Οργανική Χημεία – Οργανική Φασματοσκοπία Μ1Υ22 (Διδάσκοντες:  Ι. Λυκάκης, Χ. Σταθάκης, Ε. Ευγενίδου)
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων Μ1Ε26 (Διδάσκοντες:  Α. Ζωγράφος, Β. Σαρλή)
 • Προχωρημένη Οργανική Σύνθεση ΙΙ Μ1Υ23 (Διδάσκοντες:  Κ. Λίτινας, Χ. Σταθάκης)
 • Ιατρική Χημεία Μ1Υ24 (Διδάσκοντες: Β. Σαρλή, Α. Κουμπής, Φ. Νόλη)

 Εργαστήριο Βιοχημείας

 Προπτυχιακά μαθήματα

 • Βιοχημεία Ι-Υ15 (Διδάσκοντες: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου, Θ. Γιαννακούρος, Ε. Νικολακάκη, Π. Αρζόγλου, Α. Πανταζάκη, Ρ. Παπή
 • Βιοχημεία ΙΙ-Υ17 (Διδάσκοντες: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου, Θ. Γιαννακούρος, Α. Πανταζάκη, Ε. Νικολακάκη, Π. Αρζόγλου, Ρ. Παπή
 • Ενζυμολογία-Κ315 (Διδάσκοντες: Α. Πανταζάκη, Ρ. Παπή, Θ. Χολή-Παπαδοπούλου)
 • Βιοτεχνολογία- Κ314 (Διδάσκοντες: Ε. Νικολακάκη, Α. Πανταζάκη, Ρ. Παπή
 • Μοριακή Κυτταρική Βιολογία και Έλεγχος Μεταβολισμού-Κ310 (Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακούρος, Ε. Νικολακάκη, Χ. Παναγιωτίδης)
 • Δομική Βιοχημεία και Στοιχεία Βιοπληροφορικής-Κ309 (Διδάσκοντες: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου, Μ. Σιγάλας
 • Κλινική Βιοχημεία-Κ308 (Διδάσκοντες: Μ. Πίτου)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 ΠΜΣ “ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”
 •  Μεταβολικές διεργασίες (Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακούρος, Α. Πανταζάκη, Θ. Χολή)
 • Μοριακοί μηχανισμοί μεταγωγής σήματος (Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακούρος, Ε. Νικολακάκη, Α. Πανταζάκη, Θ. Χολή)
 • Μοριακή Βιοτεχνολογία (Διδάσκοντες: Ε. Νικολακάκη, Α. Πανταζάκη, Ρ. Παπή)
 • Ειδικά κεφάλαια Βιοχημείας (Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακούρος, Ε. Νικολακάκη, Θ. Χολή)
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γιαννακούρος Θωμάς Γιαννακούρος Θωμάς Καθηγητής 231-099-7702
Κουμπής Αλέξανδρος Κουμπής Αλέξανδρος Καθηγητής 231-099-7839
Λίτινας Κωνσταντίνος Λίτινας Κωνσταντίνος Καθηγητής 231-099-7864
Πανταζάκη Αναστασία Πανταζάκη Αναστασία Καθηγήτρια 231-099-7838
Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα Καθηγήτρια 231-099-7844
Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα Καθηγήτρια 231-099-7806
Ζωγράφος Αλέξανδρος Ζωγράφος Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7870
Λυκάκης Ιωάννης Λυκάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7871
Νικολακάκη Ελένη Νικολακάκη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7726
Σαρλή Βασιλική Σαρλή Βασιλική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7840
Σταθάκης Χρήστος Σταθάκης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7842
Παπή Ρηγίνη Παπή Ρηγίνη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7878
Βάρβογλης Αναστάσιος Βάρβογλης Αναστάσιος Ομότιμος Καθηγητής
Γεωργάτσος Ιωάννης (1930-2018) † Γεωργάτσος Ιωάννης (1930-2018) † Ομότιμος Καθηγητής
Νικολαϊδης Δημήτριος Νικολαϊδης Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής
Γκίζης Πέτρος Γκίζης Πέτρος Μεταδιδάκτορας 231-099-7846
Ιορδανίδου Δόμνα Ιορδανίδου Δόμνα Μεταδιδάκτορας 231-099-7777
Καλλιτσάκης Mιχαήλ Καλλιτσάκης Mιχαήλ Μεταδιδάκτορας 231-099-7846
Λάμπρου Παρασκευάς Λάμπρου Παρασκευάς Μεταδιδάκτορας 231-099-7697
Παπαχρήστου Ελένη Παπαχρήστου Ελένη Μεταδιδάκτορας 231-099-7734
Σιγάλα Ιωάννα Σιγάλα Ιωάννα Μεταδιδάκτορας 231-099-7821
Φουντουλάκη Στυλιανή Φουντουλάκη Στυλιανή Μεταδιδάκτορας 231-099-7846