Ζαχαριάδης Γεώργιος

Ζαχαριάδης Γεώργιος

Καθηγητής

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ο Δρ. Γεώργιος Ζαχαριάδης είναι Καθηγητής στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας (2016-2019), Διευθυντής του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας (2016-2018 και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας κατά τα έτη 2014-2019.
Έχει επιβλέψει  επτά διδακτορικές διατριβές, είκοσι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και περίπου 40 πτυχιακές εργασίες. Είναι συγγραφέας ή συσσυγραφέας 13 διδακτικών βιβλίων.
Έχει δημοσιεύσει επίσης ένα διεθνές βιβλίο υπό τον τίτλο «Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry» το 2012. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε περίπου 145 ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, καθώς και σε περίπου 150 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στους τομείς της Χημικής, Βιοαναλυτικής, Φαρμακευτικής, Αρχαιομετρικής ανάλυσης καθώς και της Περιβαλλοντικής ανάλυσης. Στο επιστημονικό του έργο υπάρχουν μέχρι τις αρχές του 2021 περίπου 4000 ετεροαναφορές.
Έχει συμμετάσχει σε περίπου από 35 ερευνητικά προγράμματα και έχει συνεργαστεί με πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά ινστιτούτα και εργαστήρια. Ιδιαίτερη μακροχρόνια επιστημονική συνεργασία έχει με το Ινστιτούτο Χημικής Τεχνολογίας και Αναλυτικής, στο Πολυτεχνείο της Βιέννης, με παραγωγή πρωτότυπων δημοσιεύσεων. Δραστηριοποιείται ως reviewer σε περίπου 30 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ήταν Guest Editor σε ειδικά τεύχη στα περιοδικά Current Analytical Chemistry και Separations.

Διδασκαλία

  • Ποσοτική Ανάλυση
  • Ενόργανη Ανάλυση
  • Αρχαιομετρία και Χημεία Αρχαιολογικών Υλικών
  • Βιοανάλυση
  • Χημειομετρία Μετρολογία και Έλεγχος Ποιότητας

Έρευνα

Συνδυασμένες τεχνικές και Φασματομετρία μαζών

Ανάπτυξη συνδυασμένων μεθόδων διαχωρισμού και ανάλυσης που χρησιμοποιούν φασματοσκοπικούς ανιχνευτές, όπως η αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτές πλάσματος (GC-AED) και φασματόμετρο μάζας (GC-MS)  με σκοπό τον ειδομορφικό προσδιορισμό (speciation) οργανομεταλλικών κυρίως ενώσεων και τη Βιοανάλυση. Ενασχόληση με ειδομορφικούς προσδιορισμούς ενώσεων μετάλλων με βιομόρια (metallomics) αναπτύσσοντας μεθοδολογίες με συνδυασμό Υγρής Χρωματογραφίας και Φασματομετρίας Μαζών (LC-MS) Παγίδας Ιόντων και Χρόνου πτήσης σε διαδοχική σύζευξη. Ιοντική Χρωματογραφία με αγωγιμομετρική ανίχνευση και με on-line σύζευξη με ICPAES για ειδομορφικούς προσδιορισμούς καθώς και προσδιορισμούς κατιόντων και ανιόντων.

Τεχνικές Ατομικής Φασματοσκοπίας

Φασματοσκοπία Ατομικής Εκπομπής με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICPAES).Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ατομοποιητές Φλόγα (FAAS), Φούρνο  Θερμαινόμενου Γραφίτη (ΕΤAAS), Παραγωγή υδριδίων και παραγωγή Ψυχρού Ατμού (CVAAS). Συνδυασμοί με on-line συστήματα και αυτόματη χημική ανάλυση συνεχούς ροής. Φασματοσκοπικές μέθοδοι φθορισμού ακτίνων Χ για μη καταστροφική στοιχειακή ανάλυση σε συνδυασμό με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης.

Μορφοειδικοί (ή ειδομορφικοί) προσδιορισμοί χημικών στοιχείων

Ανάπτυξη μεθόδων για προσδιορισμό οργανομεταλλικών ενώσεων σε βιολογικά δείγματα με ή χωρίς διαχωριστικές τεχνικές χρησιμοποιώντας φασματομετρικούς ανιχνευτές. Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού βαρέων και τοξικών μετάλλων προσαρμοσμένων σε δείγματα αρχαιολογικά, φαρμακευτικά, εδαφικά και ιζήματων, φυτικών και ζωικών ιστών, θαλάσσιων οργανισμών, τροφίμων,  βιολογικών υγρών, επιφανειακών, πόσιμων και άλλων φυσικών νερών, πυριτικών υλικών, κραμάτων, προτύπων, κ.ά.

Τεχνικές Ατομικής Φασματοσκοπίας

Φασματοσκοπία Ατομικής Εκπομπής με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICPAES).Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ατομοποιητές Φλόγα (FAAS), Φούρνο  Θερμαινόμενου Γραφίτη (ΕΤAAS), Παραγωγή υδριδίων και παραγωγή Ψυχρού Ατμού (CVAAS). Συνδυασμοί με on-line συστήματα και αυτόματη χημική ανάλυση συνεχούς ροής. Φασματοσκοπικές μέθοδοι φθορισμού ακτίνων Χ για μη καταστροφική στοιχειακή ανάλυση σε συνδυασμό με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης.

Τεχνικές προκατεργασίας δειγμάτων

Μέθοδοι υγροχημικής πέψης, μικροκυματικής διαλυτοποίησης, συντήξεις, εκχυλίσεις υγρού-υγρού, στερεού-υγρού, μικροεκχυλίσεις στερεής φάσης υπερκείμενης φάσης, τεφροποιήσεις, κ.ά., στη χημική ανάλυση πραγματικών δειγμάτων και συγκρίσεις τους. Σύγχρονες μικροτεχνικές εκχύλισης, νανοϋλικά, κλπ.

Χημειομετρικές μέθοδοι

Ανάπτυξη και εφαρμογές μεθόδων χημειομετρικής ανάλυσης (Chemometrics) (Analysis of Variance, Regression Analysis, Cluster Analysis, Principal Component Analysis, Factorial Designs, Experimental Design, Optimization) στην βελτιστοποίηση συνθηκών των αναλυτικών μεθόδων, στην επικύρωση αναλυτικών μεθόδων, στην επεξεργασία των αναλυτικών δεδομένων που προκύπτουν από μεθόδους ενόργανης χημικής ανάλυσης, κλπ.

Προπτυχιακά μαθήματα