Δημήτριος Γ. Θεμελής

Δημήτριος Γ. Θεμελής

Ομότιμος Καθηγητής

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη