Κουϊμτζής Θεμιστοκλής

Κουϊμτζής Θεμιστοκλής

Ομότιμος Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ασχολήθηκα ερευνητικά με τις παρακάτω θεματικές:

  • Έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
  • Έλεγχος της ποιότητας των νερών,
  • Αρχές Τεχνολογίας Αντιρρύπνασης

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ