Τζαναβάρας Παρασκευάς

Τζαναβάρας Παρασκευάς

Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ο Παρασκευάς Τζαναβάρας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ.

Συμμετέχει στη διδασκαλία σχετικών μαθημάτων τόσο σε προτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχει δημοσιεύσει > 100 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει ως εκδότης (editor) στην οργάνωση 11 θεματικών τευχών (special issues) διεθνών περιοδικών. Έχει επίσης συμμετάσχει στην παρουσίαση > 50 εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Διδασκαλία

  • Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας
  • Ποσοτική Χημική Ανάλυση
  • Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ
  • Αναλυτική Χημεία (Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ)
  • Αναλυτική Χημεία (Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ)

Έρευνα

Αυτόματες Μέθοδοι Ανάλυσης

Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, επικύρωση και εφαρμογή αυτόματων μεθόδων ανάλυσης που βασίζονται κυρίως στην τεχνική των Διαδοχικών Εγχύσεων (Zone Fluidics).

Οι εφαρμογές αφορούν κυρίως έλεγχο ποιότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων και προσδιορισμό βιοδραστικών αμινών και θειολών σε ευρεία γκάμα πραγματικών δειγμάτων (τρόφιμα, βιολογικά δείγματα, φάρμακα κλπ).

Χρωματογραφία σε συνδυασμό με παραγωγοποίηση


Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, επικύρωση και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης που βασίζονται κυρίως στην χρωματογραφία υγρού (HPLC) σε συνδυασμό με εν-ροή παραγωγοποίηση μετά τη χρωματογραφική στήλη (HPLC-PCD).

Οι εφαρμογές αφορούν κυρίως στον αξιόπιστο προσδιορισμό ενδογενών βιοδραστικών αμινών και θειολών σε πολύπλοκα υποστρώματα με υψηλή εκλεκτικότητα και ευαισθησία, σε συνδυασμό με περιορισμένη προκατεργασία του δείγματος.

Προπτυχιακά μαθήματα