Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος

Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος

Ομότιμος Καθηγητής

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη