Κούρας Αθανάσιος

Κούρας Αθανάσιος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία

  • Φυσική Χημεία
  • Ηλεκτροχημεία
  • Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος
  • Αντιρρύπανση και προστασία περιβάλλοντος
  • Διασφάλιση ποιότητας ελέγχου και διαχείρισης περιβάλλοντος

 

 

 

Προπτυχιακά μαθήματα