Ζούγρου Φωτεινή

Ζούγρου Φωτεινή

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη