Ευγενίδου Ελένη

Ευγενίδου Ελένη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Έρευνα

  • Ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων απομάκρυνσης οργανικών ρύπων  και καθαρισμού υδατικών δειγμάτων με τη χρήση των Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρύπανσης (Π.Ο.Μ.Α) ειδικότερα με την μέθοδο της φωτοκατάλυσης (ετερογενής/ομογενής φωτοκατάλυση με τη χρήση τεχνητής ή ηλιακής ακτινοβολίας)
  • Διερεύνηση της παρουσίας, μεταφοράς και τύχης των οργανικών μικρορύπων στο περιβάλλον (φυτοφάρμακα, φαρμακευτικές ενώσεις, προϊόντα προσωπικής φροντίδας κτλ)
  • Ανίχνευση και ταυτοποίηση της δομής οργανικών ρύπων με τη χρήση προηγμένων αναλυτικών τεχνικών όπως LC-MS, GC-MS, LC-MS/MS κτλ
  • Οικοτοξικότητα και Περιβαλλοντική τοξικολογία. Δοκιμές τοξικότητας, εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου.

Προπτυχιακά μαθήματα