Καραπετσά Χριστίνα

Καραπετσά Χριστίνα

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας and Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη