Τσιπλακίδης Δημήτριος

Τσιπλακίδης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ο Δημήτριος Τσιπλακίδης είναι διδάκτορας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2001, Τίτλος Διατριβής: “Μελέτη της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης μετάλλων με υδατικά διαλύματα και με NAFION και του μηχανισμού της με οξείδια χρησιμοποιώντας θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση και μετρήσεις του έργου εξόδου των καταλυτών ‐ ηλεκτροδίων”, Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Γ. Βαγενάς, Καθηγητής). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ηλεκτροκατάλυση, στις διατάξεις ηλεκτρόλυσης και κυψέλες καυσίμου, στην ετερογενή κατάλυση, στις αλληλεπιδράσεις μετάλλου‐φορέα και στην ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτικών αντιδράσεων. Οι πιο πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες του κ. Τσιπλακίδη βρίσκονται στην περιοχή των διατάξεων ηλεκτρόλυσης, των κυψελών καυσίμου, των συστημάτων αναγεννούμενων/αντιστρεπτών κυψελών καυσίμου και των μπαταριών ιόντων λιθίου.

Είναι συγγραφέας 60 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, κατέχει 2 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αποτελεί έναν από τους συγγραφείς του βιβλίου “Electrochemical Activation of Catalysis” (Kluwer/Plenum 2001). Στον κ. Τσιπλακίδη έχει απονεμηθεί το βραβείο “Oronzio De Nora Foundation Prize of International Society of Electrochemistry (ISE) on Electrochemical Technology and Engineering, 2004” ενώ διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών, Εθνικών και χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency, ESA) έργων. Επίσης, ο κ. Τσιπλακίδης έχει επιβλέψει 4 υποψήφιους διδάκτορες καθώς και 14 Μεταπτυχιακούς/Προπτυχιακούς Φοιτητές.

Διδασκαλία

 • Φυσική Χημεία
 • Ηλεκτροχημεία
 • Στατιστική-Πιθανότητες

Έρευνα

Κυψέλες καυσίμου τύπου πολυμερικής μεμβράνης (PEM) και στερεών οξειδίων (SOFC)

 • Ανάπτυξη ηλεκτροδίων χαμηλής περιεκτικότητας σε ευγενή μέταλλα, ανθεκτικών στην παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα στην τροφοδοσία για κυψέλες καυσίμου τύπου PEM
 • Ανάπτυξη κεραμικών ηλεκτροδίων για κυψέλες καυσίμου SOFC που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο (CH4) ή μονοξείδιο του άνθρακα
 • Μελέτη του φαινομένου της τριοδικής λειτουργίας για την βελτίωση της απόδοσης κυψελών καυσίμου και της ανθεκτικότητάς του στην εναπόθεση άνθρακα

Διατάξεις ηλεκτρόλυσης τύπου πολυμερικής μεμβράνης και στερεών οξειδίων

 • Ανάπτυξη και κατασκευή συστατικών (ηλεκτροκεραμικά υποστηρίγματα, ηλεκτροκαταλύτες, συγκροτήματα ηλεκτροδίων μεμβράνης) για διατάξεις ηλεκτρόλυσης τύπου PEM
 • Ανάπτυξη δι-λειτουργικών ηλεκτροδίων για αναγεννούμενες κυψέλες καυσίμου
 • Ανάπτυξη υλικών/ηλεκτροδίων και διατάξεων για την ηλεκτρόλυση διοξειδίου του άνθρακα και την συνδυασμένη ηλεκτρόλυση CO2 και ατμού προς αέριο σύνθεσης σε διατάξεις ηλεκτρόλυσης στερεών οξειδίων
 • Ανάπτυξη αποδοτικών ηλεκτροδίων ανθεκτικών για χρήση τους σε συμμετρικές και αντιστρεπτές κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου για ηλεκτρόλυση: (Α) H2O και κυψέλη καυσίμου H2-O2 και (Β) συνδυασμένη ηλεκτρόλυση H2O/CO2 και κυψέλη καυσίμου H2-CO/O2
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων αναγεννούμενων κυψελών καυσίμου

 Μπαταρίες ιόντων λιθίου

 • Ανάπτυξη υγρών ηλεκτρολυτών μπαταριών ιόντων λιθίου υψηλής χωρητικότητας με δυνατότητα λειτουργίας υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας (έως -40oC) για διαστημικές εφαρμογές
 • Ανάπτυξη ανόργανων στερεών ηλεκτρολυτών για μπαταρίες στερεού τύπου για εφαρμογές στην αυτοκίνηση

 

Κυψέλες καυσίμου-Διατάξεις ηλεκτρόλυσηςΜπαταρίες ιόντων-λιθίου

Προπτυχιακά μαθήματα