Γηρούση Στέλλα

Γηρούση Στέλλα

Καθηγήτρια

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία

 • Αναλυτική και Βιοαναλυτική Χημεία
 • Μετρολογία
 • Χημειομετρία
 • Έλεγχος Ποιότητας
 • Ηλεκτροανάλυση
 • Βιοαναλυτικές Μέθοδοι
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
 • Τεχνικές Ελέγχου

Έρευνα

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ηλεκτροαναλυτικών μεθόδων στην ανάλυση βιολογικών, περιβαλλοντικών και δειγμάτων τροφίμων. Επίσης, για την ανίχνευση νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνών με εφαρμογή τους στην ανάλυση γενοτοξικών ενώσεων, καθώς και φαρμακολογικά και βιολογικά δραστικών ενώσεων.
 • Ανάπτυξη βολταμμετρικού προσδιορισμού μετάλλων με ηλεκτρόδια υδραργύρου, άνθρακα, λεπτης στοιβάδας υδραργύρου/βισμουθίου.
 • Ανάπτυξη ενζυμικών βιοαισθητήρων και ηλεκτροχημικών DNA βιοαισθητήρων σε ηλεκτροδιακές επιφάνειες άνθρακα και υδραργύρου για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης φαρμάκων-DNA , την ανίχνευση ολιγονουκλεοτιδιακών ακολουθιών (βιοαισθητήρες DNA υβριδισμού), τη μελέτη της επίδρασης της μεθυλίωσης στην αναγνώριση μικρομοριακών ουσιών, συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων που περιέχουν ανάλογα βάσεων και πρωτεινών που συνδέονται με μεθυλιωμένο DNA και την ανάπτυξη μεθόδων επιγενετικού ελέγχου. Επίσης ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων με τη χρήση νανοϋλικών και τεχνολογίας εκτύπωσης ηλεκτροδίων και εφαρμογή τους στη βιοανάλυση.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ηλεκτροαναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού και ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων για τη μελέτη ενώσεων συναρμογής βιολογικού ενδιαφέροντος.

Προπτυχιακά μαθήματα