Λαμπροπούλου Δημητρούλα

Λαμπροπούλου Δημητρούλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Προπτυχιακά μαθήματα