Ζώτου Αναστασία – Στέλλα

Ζώτου Αναστασία – Στέλλα

Καθηγήτρια

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Πανεπιστημιακές σπουδές: Πανεπιστήμιο Umeå, Σουηδία, Φυσικομαθηματική Σχολή, Τμήμα Χημείας (1976 – 1980)

Διδακτορική διατριβή: Τμήμα  Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1989

Μεταδιδακτορικές σπουδές: Πανεπιστήμιο Bath, Αγγλία (1991 -1992)

Διδασκαλία

  • Αναλυτική Χημεία
  • Ενόργανη Χημική Ανάλυση
  • Βιοαναλυτική Χημεία
  • Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης

Έρευνα

Διαχωριστικές τεχνικές χημικής ανάλυσης

  • Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής και Υπερυψηλής Πίεσης – αντίστροφης φάσης, με οπτικούς ανιχνευτές και LC-MS/MS ή HILIC-MS/MS.
  • Τριχοειδής Ηλεκτροφόρηση με φασματοφωτομετρική ανίχνευση

Σύζευξη αυτόματων μεθόδων  χημικής ανάλυσης ροής με  διαχωριστικές τεχνικές (SIA-HPLC).

Αυτοματοποιημένη εν σειρά προκατεργασία δείγματος σε σύζευξη με HPLC

Το παραπάνω ερευνητικό έργο χαρακτηρίζεται από ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως βιολογικά δείγματα, τρόφιμα – ποτά, φυσικά προϊόντα και φαρμακευτικά δείγματα.

Προπτυχιακά μαθήματα