Διευθυντής Τομέα: Δεληγιάννη Ελένη (Καθηγήτρια)

Ο Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας αποτελείται από 3 εργαστήρια:

Το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (https://sites.google.com/site/authchemtech/greek)

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, ο Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Χημείας που επιλέγουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ένα ευρύ φάσμα εισαγωγικών μαθημάτων ειδίκευσης, μεταξύ των οποίων μαθήματα χημικής τεχνολογίας, σχεδιασμού στη χημική βιομηχανία, χημικών διεργασιών, φυσικών διεργασιών, βιομηχανικής οργανικής χημείας, μακρομοριακής χημείας, χημείας τροφίμων, επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, πράσινης χημείας, κλπ.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ο Τομέας παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές» με 3 ειδικεύσεις:

 Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία

 Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών

 Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αχιλιάς Δημήτριος Αχιλιάς Δημήτριος Καθηγητής 231-099-7822
Γάλλιος Γεώργιος Γάλλιος Γεώργιος Καθηγητής 231-099-7716
Δεληγιάννη Ελένη Δεληγιάννη Ελένη Καθηγήτρια 231-099-7808
Ζουμπούλης Αναστάσιος Ζουμπούλης Αναστάσιος Καθηγητής 231-099-7794
Καραπάντσιος Θεόδωρος Καραπάντσιος Θεόδωρος Καθηγητής 231-099-7772
Κιοσέογλου Βασίλειος Κιοσέογλου Βασίλειος Καθηγητής 231-099-7834
Κώστογλου Μαργαρίτης Κώστογλου Μαργαρίτης Καθηγητής 231-099-7767
Λαζαρίδης Νικόλαος Λαζαρίδης Νικόλαος Καθηγητής 231-099-7807
Μπικιάρης Δημήτριος Μπικιάρης Δημήτριος Καθηγητής 231-099-7812
Σπαθής Παναγιώτης Σπαθής Παναγιώτης Καθηγητής 231-099-7835
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής 231-099-7730
Τσιμίδου Μαρία Τσιμίδου Μαρία Καθηγήτρια 231-099-7796
Κατσογιάννης Ιωάννης Κατσογιάννης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7977
Μαντζουρίδου Φανή Μαντζουρίδου Φανή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7774
Μπλέκας Γεώργιος Μπλέκας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7776
Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7832
Νενάδης Νικόλαος Νενάδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7731
Νικολαΐδης Νικόλαος Νικολαΐδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7594
Χατζηδημητρίου Ευφημία Χατζηδημητρίου Ευφημία Επίκουρη Καθηγήτρια 231-099-7823
Λυκίδου Σμαρώ Λυκίδου Σμαρώ ΕΔΙΠ 231-099-7769
Ορδούδη Στεργιανή Ορδούδη Στεργιανή ΕΔΙΠ 231-099-7847
Πελέκα Ευφροσύνη Πελέκα Ευφροσύνη ΕΔΙΠ 231-099-7836
Προχάσκα Χαρά Προχάσκα Χαρά ΕΔΙΠ 231-099-7875
Φωτόπουλος Απόστολος Φωτόπουλος Απόστολος ΕΔΙΠ 231-099-5290
Μάτης Κωνσταντίνος Μάτης Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής
Μπόσκου Δημήτριος-Χρήστος Μπόσκου Δημήτριος-Χρήστος Ομότιμος Καθηγητής
Άνθια Ματσακίδου Άνθια Ματσακίδου Μεταδιδάκτορας
Βουβούδη Ευαγγελία Βουβούδη Ευαγγελία Μεταδιδάκτορας 231-099-7828
Γκιλιόπουλος Δημήτρης Γκιλιόπουλος Δημήτρης Μεταδιδάκτορας 231-099-7730
Γκότσης Πέτρος Γκότσης Πέτρος Μεταδιδάκτορας
Ευγενία Παπαδάκη Ευγενία Παπαδάκη Μεταδιδάκτορας
Ευγενίδης Σωτήρης Ευγενίδης Σωτήρης Μεταδιδάκτορας 231-099-7798
Ζαμπούλη Αλεξάνδρα Ζαμπούλη Αλεξάνδρα Μεταδιδάκτορας
Ζαρκογιάννη Μαρία Ζαρκογιάννη Μαρία Μεταδιδάκτορας
Καρανίκας Ευάγγελος Καρανίκας Ευάγγελος Μεταδιδάκτορας 231-099-7594
Μαργέλλου Αντιγόνη Μαργέλλου Αντιγόνη Μεταδιδάκτορας 231-099-5290
Νανάκη Σταυρούλα Νανάκη Σταυρούλα Μεταδιδάκτορας 231-099-7818
Σοφία Λάλου Σοφία Λάλου Μεταδιδάκτορας
Τερζοπούλου Ζωή Τερζοπούλου Ζωή Μεταδιδάκτορας 231-099-7818
Τσαγκάλιας Ιωάννης Τσαγκάλιας Ιωάννης Μεταδιδάκτορας 231-099-7828