Διευθυντής Τομέα: Ζουμπούλης Αναστάσιος (Καθηγητής)

Ο Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας αποτελείται από 3 εργαστήρια:

Το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (https://sites.google.com/site/authchemtech/greek)

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, ο Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Χημείας που επιλέγουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ένα ευρύ φάσμα εισαγωγικών μαθημάτων ειδίκευσης, μεταξύ των οποίων μαθήματα χημικής τεχνολογίας, σχεδιασμού στη χημική βιομηχανία, χημικών διεργασιών, φυσικών διεργασιών, βιομηχανικής οργανικής χημείας, μακρομοριακής χημείας, χημείας τροφίμων, επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, πράσινης χημείας, κλπ.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ο Τομέας παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές» με 3 ειδικεύσεις:

 Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία

 Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών

 Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αχιλιάς Δημήτριος Αχιλιάς Δημήτριος Καθηγητής /τρια 231-099-7822
Γάλλιος Γεώργιος Γάλλιος Γεώργιος Καθηγητής /τρια 231-099-7716
Ζουμπούλης Αναστάσιος Ζουμπούλης Αναστάσιος Καθηγητής /τρια 231-099-7794
Καραπάντσιος Θεόδωρος Καραπάντσιος Θεόδωρος Καθηγητής /τρια 231-099-7772
Κιοσέογλου Βασίλειος Κιοσέογλου Βασίλειος Καθηγητής /τρια 231-099-7834
Κώστογλου Μαργαρίτης Κώστογλου Μαργαρίτης Καθηγητής /τρια 231-099-7767
Λαζαρίδης Νικόλαος Λαζαρίδης Νικόλαος Καθηγητής /τρια 231-099-7807
Μπικιάρης Δημήτριος Μπικιάρης Δημήτριος Καθηγητής /τρια 231-099-7812
Σπαθής Παναγιώτης Σπαθής Παναγιώτης Καθηγητής /τρια 231-099-7835
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής /τρια 231-099-7730
Τσιμίδου Μαρία Τσιμίδου Μαρία Καθηγητής /τρια 231-099-7796
Δεληγιάννη Ελένη Δεληγιάννη Ελένη Αναπληρωτής Καθηγ. 231-099-7808
Μπλέκας Γεώργιος Μπλέκας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγ. 231-099-7776
Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη Αναπληρωτής Καθηγ. 231-099-7832
Κατσογιάννης Ιωάννης Κατσογιάννης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7977
Μαντζουρίδου Φανή Μαντζουρίδου Φανή Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7774
Νενάδης Νικόλαος Νενάδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7731
Νικολαΐδης Νικόλαος Νικολαΐδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7594
Χατζηδημητρίου Ευφημία Χατζηδημητρίου Ευφημία Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7823