Κώστογλου Μαργαρίτης

Κώστογλου Μαργαρίτης

Καθηγητής

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Συν-επικεφαλής ερευνητικής ομάδας Δυναμικής Πολυφασικών Συστημάτων

Διδασκαλία

  • Χημική Τεχνολογία
  • Φυσικές Διεργασίες
  • Χημικές Διεργασίες
  • Σχεδιασμός στην Χημική Βιομηχανία
  • Φαινόμενα Μεταφοράς

Προπτυχιακά μαθήματα