Μπικιάρης Δημήτριος

Μπικιάρης Δημήτριος

Καθηγητής

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Προπτυχιακά μαθήματα