Μάτης Κωνσταντίνος

Μάτης Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ