Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη

Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Η Δρ. Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου είναι Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμ. Χημείας ΑΠΘ, με επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στον τομέα της φυσικοχημείας τροφίμων, της μικροενθυλάκωσης και της ανάλυσης του αρωματικού προφίλ των τροφίμων. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικώς υπεύθυνη ή ως συνεργάτης σε εθνικά/ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμμα και στο συγγραφικό έργο της περιλαμβάνονται  πάνω από 65 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια σε βιβλία, και  πάνω από 70 παρουσιάσεις σε διεθνή/εθνικά συνέδρια. Είναι κάτοχος εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με τίτλο “Βάση στιγμιαίας σκόνης σάλτσας σαλάτας” (αριθμ. 1009471). Έχει επιβλέψει/πει 3 διδακτορικές διατριβές, 18 μεταπτ. διπλωματικές εργασίες, 8 διπλωματικές εργασίες/placements φοιτητών/ριών του εξωτερικού και 36 πτυχιακές εργασίες. Έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές Α’ και Β/θμιας εκπαίδευσης και training schools. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του επιστ. περιοδικού Foods. Έχει συνεργασθεί/συνεργάζεται με μέλη του ΑΠΘ  και  άλλων  ιδρυμάτων στο  εσωτερικό και εξωτερικό. Είναι μέλος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής (ΚΕΑΓΡΟ).

Διδασκαλία

 • Χημεία Τροφίμων
 • Ανάλυση Τροφίμων
 • Τεχνολογία Τροφίμων
 • Φυσικοχημεία Τροφίμων
 • Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων

Έρευνα

Τεχνολειτουργικές ιδιότητες βιοπολυμερών σε συστήματα τροφίμων

 • Σχηματισμός και σταθεροποίηση γαλακτωμάτων και αφρών
 • Σχηματισμός πηκτών
 • Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της δομής πρωτεϊνών ή πολυσακχαριτών και της λειτουργικότητάς τους σε συστήματα διασποράς

Ανάπτυξη συστημάτων εγκλεισμού αρωματικών υλών

 • Τεχνική της συγκαταβύθισης βιοπολυμερών
 • Τεχνική καταιονισμού (spray drying)
 • Μελέτη του βαθμού συγκράτησης/ρυθμού απελευθέρωσης πτητικών συστατικών
 • Χαρακτηρισμός αφυδατωμένων προϊόντων (π.χ. ιδιότητες ροής και επανασύστασης, χύδην πυκνότητα, πυκνότητα στοίβαξης, κ.ά.)
 • Ενσωμάτωση σε εδώδιμα προϊόντα

Αξιοποίηση σαλιγκαριών και εδώδιμων εντόμων ως καινοτόμο πηγή πρωτεΐνης στην ανάπτυξη τροφίμων

 • Χημική ανάλυση πρώτων υλών
 • Απομόνωση και χαρακτηρισμός κλασμάτων εμπλουτισμένων σε πρωτεΐνη και λίπος
 • Λειτουργικές ιδιότητες εμπλουτισμένων πρωτεϊνικών κλασμάτων
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με βάση τις πρωτεΐνες των σαλιγκαριών και των εδώδιμων εντόμων

Εξακρίβωση της σύστασης του πτητικού κλάσματος διαφόρων προϊόντων τροφίμων για την εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του αρώματος

 • Αρωματικό προφίλ ψημένων προϊόντων, καφέ, οίνου, αιθερίων ελαίων
 • Προσδιορισμός ενεργών οσμηρών ενώσεων (odour-active compounds)
 • Αέρια χρωματογραφία (FC-FID, GC-MS)
 • Ολφακτομετρία (GC-O)

Μελέτη μηχανικών και ρεολογικών ιδιοτήτων τροφίμων

 • Χαρακτηρισμός της υφής στερεών και ημιστερεών τροφίμων
 • Μελέτη ρεολογικών ιδιοτήτων ζύμης (φαρινογράφος, εξτενσογράφος)
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Αξιοποίηση υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

 • Παραγωγή αρωματικών υλών
 • Παραγωγή μονοκυτταρικής πρωτεΐνης

Προπτυχιακά μαθήματα