Πελέκα Ευφροσύνη

Πελέκα Ευφροσύνη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Έρευνα

  • Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
  • Πράσινη χημεία, εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας
  • Διεργασίες μεμβρανών
  • Υλικά με περιβαλλοντικές εφαρμογές

Προπτυχιακά μαθήματα