Νενάδης Νικόλαος

Νενάδης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ο Δρ. Νικόλαος Νενάδης έχει πτυχίο ‘Χημείας’ (ΑΠΘ, 1999), διδακτορικό δίπλωμα στη ‘Χημεία’ (Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ, 2004) και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Κβαντική Χημεία (Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ, 2008). Ανέλαβε καθήκοντα Λέκτορα το 2009 και ως μόνιμου Επίκουρου το 2018.

Διδασκαλία

  • Χημεία τροφίμων
  • Τεχνολογία Τροφίμων

Έρευνα

φυσικά αντιοξειδωτικά (αναζήτηση νέων πηγών, αξιοποίηση παραπροϊόντων γεωργικών βιομηχανιών ως πηγών, χημικό χαρακτηρισμό φυτικών υλικών, επίδραση παραγόντων (πχ. UV ακτινοβολία) στην αύξηση του αντιοξειδωτικού δυναμικού του φυτικού υλικού, μεταβολές τους κατά την αποθήκευση, εκτίμηση της σχέσης δομής-δραστικότητας με in vitro πειραματικές και κβαντοχημικές μεθόδους)
έλεγχος ποιότητας και οξειδωτικής σταθερότητας τροφίμων (ελαίων, οίνου, αρτυμάτων).

Προπτυχιακά μαθήματα