Ορδούδη Στεργιανή

Ορδούδη Στεργιανή

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία

  • Χημεία Τροφίμων
  • Έλεγχος & Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων

Έρευνα

  • Φυσικές χρωστικές-αντιοξειδωτικά τροφίμων, σχέσεις δομής-δραστικότητας
  • Έλεγχος ποιότητας / γνησιότητας αγρο-διατροφικών προϊόντων με μη στοχευμένες φασματοσκοπικές τεχνικές και χημειομετρική ανάλυση
  • Ανάπτυξη μεθόδων in vitro εκτίμησης αντιοξειδωτικής δράσης/βιοδραστικότητας τροφίμων και συστατικών τους

 

Προπτυχιακά μαθήματα